Повідомлення про акредитацію Центру компетенції адресного простору

Повідомлення про акредитацію Центру компетенції адресного простору

Щодо видачі довідок

з відомостями про реєстранта доменного імені,

фіксації та дослідження змісту веб-сторінок (веб-сайтів)

З метою сприяння зацікавленим особам, їх представникам, правовласникам тощо встановленню належного відповідача у разі порушення прав осіб у мережі Інтернет, у Об’єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр” (ОП УМІЦ), яке відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2003 року № 447-р “Про адміністрування домену “.UA” та статті 56 Закону України “Про телекомунікації” уповноважене здійснювати адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет, склалася практика видачі довідок з відомостями про реєстрантів доменних імен за мотивованими запитами таких осіб або їх представників. Також, з метою встановлення належного відповідача у справах щодо захисту прав осіб у мережі Інтернет, суди витребовують відповідно до законодавства в ОП УМІЦ дані про власників веб-сайтів. Така правова позиція викладена у пункті 13 Інформаційного листа Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію” від 28 березня 2007 року № 01-8/184, пункті 12 постанови Пленуму Верховного суду України “Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи” від 27 лютого 2009 року № 1, пункті 31 постанови Пленуму Верховного суду України “Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав” від 04 червня 2010 року № 5, пункті 46 постанови Пленуму Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” від 17 жовтня 2012 року № 12. Проте, через надходження великої кількості таких запитів та ухвал судів, а також через безоплатність надання відповідей на них, ОП УМІЦ не спроможний своєчасно їх обробляти. З метою розвитку забезпечення оперативного формування належних і достатніх доказів в мережі Інтернет для захисту прав інтелектуальної власності, прав особи у інших видах спорів між ОП УМІЦ та Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України 11 червня 2015 року укладено угоду про співпрацю. Серед питань спільної зацікавленості щодо розвитку визначено фіксацію фактів розміщення веб-сайтів, їх адрес, змісту та доступності їх в мережі Інтернет. Для реалізації питань і проблем забезпечення доказів в мережі Інтернет, що виникли за останні роки, а також з метою сприяння захисту прав осіб від порушень у мережі Інтернет, ОП УМІЦ акредитувало та підтвердило компетентність Консорціуму “Український центр підтримки номерів і адрес” (УЦПНА) у здійсненні ним функцій Центру компетенції адресного простору, що полягають у видачі довідок з відомостями про реєстранта доменного імені або інформації про його встановлення, проведення фіксації та дослідження змісту веб-сторінок (веб-сайтів) відповідно до Договору про акредитацію від 11 квітня 2016 року, що підтверджується Свідоцтвом про акредитацію (Свидетельством про аккредитацию, Accreditation  Certificate). Для отримання таких довідок необхідно звертатись до Департаменту “Центр компетенції” УЦПНА, що знаходиться за адресою: вул. Смоленська, 31-33, м. Київ, 03005; тел.: (044) 333 33 51 (52), (099) 383 28 82; e-mail: office@ip-protect.org; http://ip-protect.org.