Місія

Об’єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр” (UANIC) - вповноважена організація з адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет.

Об’єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр” (ОП УМІЦ) здійснює свої повноваження у відповідності до Статуту, вимог Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.03р. № 447-р “Про адміністрування домену .UA”, умов статті 56 Закону України “Про телекомунікації”. Також, ОП УМІЦ здійснює свої повноваження у відповідності до умов Угоди від 22.01.04р. про врегулювання відносин, повязанних із адмініструванням адресного простору українського сегменту мережі Інтернет, що була укладена між ОП УМІЦ та Державним комітетом України з питань зв’язку та інформатизації.

Місія ОП «УМІЦ» полягає у:

  • - забезпеченні захисту інтересів та можливості участі різних частин українського Інтернет співтовариства в процесі прозорого та відкритого управління доменним простором доменів .UA та.УКР;
  • - створенню дієвого механізму відповідальності та звітності системи управління доменним простором .UA та .УКР;
  • - створенню сумісного громадського та державного контролю за системою управління та реєстрацій доменних назв в доменах .UA та .УКР;
  • - створення довгострокового та стабільного механізму управління доменами .UA та .УКР, надійних та захищених технічних систем підтримки та функціонування доменного простору доменів .UA та .УКР в інтересах українського та глобального Інтернет співтовариств;
  • - розвиток законодавства України щодо реєстрації та використання доменних назв в доменах .UA та .УКР мережі Інтернет, захист законних прав та свобод людини в інформаційній сфері, захист приватної інформації тощо;
  • - встановленні договірних відносин с ICANN, забезпеченні участі в діяльності Європейських та інших міжнародних організацій щодо координації та розвитку системи управління адресним та доменним простором та розвитку мережі Інтернет в цілому;
  • - створенні умов вільної конкуренції, підвищенні надійності та якості послуг реєстрації і обслуговування доменних назв, та як слідство зниження цін та доступності цих послуг;
  • - захисту та розвитку прав щодо об’єктів інтелектуальної власності в Інтернет тощо.

Створена форма підприємства “Український мережевий інформаційний центр” та його управління є єдина в Україні реалізована на практиці модель багатостороннього партнерства (multistakeholders) ICANN та є втіленням принципів самоврядування Інтернет співтовариства в Україні, не є формою безпосереднього державного управління, але й не завадить ні державному контролю, ні громадському контролю, що здійснюються на принципі паритету інтересів та завдань державних органів управління та недержавних організацій та буде відкритим та прозорим за своїм втіленням. Об’єднання є неприбутковою організацією, тобто прибуток (перевищення доходів над витратами) підприємства не підлягає розподілу між засновниками і використовується виключно на досягнення цілей Об’єднання, визначених його Статутом.

В основу управління покладено принцип розподілення “законодавчої” та “виконавчої” функцій управління. Всі головні питання щодо управління, включаючи розробку та прийняття Правил, адміністративне регулювання тощо покладено на Координаційну Раду, функції ж виконання та безпосередньої технічної підтримки реєстру, системи доменних назв та автоматизованої системи реєстрацій покладено на штат  UANIC.