Технічний регламент

Технічний регламент домену .УКР (версія 3.0) розроблений Оператором реєстру (ТОВ “Технічний центр Інтернет”) і затверджений Адміністратором домену .УКР.

Технічний регламент прошел громадське обговорення, в ході якого було представлено з боку учасників ринку і держорганів більше 40 пропозицій і поправок.

Текст Технічного регламенту домену .УКР (версія 3.0) в формате .pdf


Текст Технічного регламента:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ОП «Український мережевий інформаційный центр»

________________ Гончарук Ю.В.

«07» листопада 2013 р

Технічний регламент

 домену. УКР

(Редакція 3.0)

 

 

 

 

РОЗРОБЛЕНО
Директор ТОВ «Технічний центр Інтернет»
________________ Білик З.Ю.
«07» листопада 2013 р

Київ

2013

 

Зміст

1. Загальні положення.
2. Визначення і терміни
3. Система реєстрацій і керування доменними іменами в домені .УКР Оператора реєстру.
3.1.   Принципи роботи Системи
3.2.   Технічна архітектура і склад Системи
3.3.   Взаємодія учасників Системи
3.3.1.   Учасники Системи
3.3.2.   Схема взаємодії учасників Системи
4. Підсистема реєстрацій.
4.1.   Загальні відомості
4.2.   Реєстр
4.3.   Об’єкти типу Domain
4.3.1.   Періоди (цикли) життя, повний життєвий цикл домену
4.3.2.   Статуси доменних імен
4.4.   Об’єкти типу Contact
4.4.1.   Періоди життя
4.4.2.   Статуси обʼєкту Contact
4.5.   Об’єкти типу Host
4.5.1.   Періоди життя
4.5.2.   Статуси обʼєкту Host
4.6.   Об’єкти типу Registrar
4.6.1.   Періоди життя
4.6.2.   Статуси об’єкту Registrar
4.7.   Доступність підсистеми реєстрацій
4.8.   Вимоги до безпеки
4.9.   Набор інструментів розробки програмного забезпечення EPP
4.10.    Надійність підсистеми реєстрацій
5. Підсистема DNS.
5.1.   Загальні відомості
5.2.   Ресурсні записи файлу зони
5.3.   Обслуговування файлу зони
5.4.   Доступність підсистеми DNS
5.5.   Надійність роботи DNS-серверів
6. Служба WHOIS
6.1.   Загальні відомості
6.2.   Набор даних WHOIS
6.3.   Протоколи для запитів к службі WHOIS
6.4.   Доступність служби WHOIS
6.5.   Надійність служби WHOIS
7. Трансфер доменних імен
7.1.   Процедура трансферу доменного імені складається з наступних кроків
7.2.   Процедура трансферу під час примусової зміни Реєстратора
8. Захист інформації в Системі
Список ілюстрацій
Рисунок 1. Система Оператора реєстру
Рисунок 2. Схема взаємодії учасників Системи на технічному рівні
Рисунок 3. Життєвий цикл домену
Рисунок 4. Послідовність та умови переходу домену між періодами життєвого циклу
 
Список таблиць
Таблиця 1. Принципи роботи Системи
Таблиця 2. Взаємодія та функції учасників процесу користування, супроводу і технічного обслуговування Системи
Таблиця 3. Статуси обʼєкту Domain, що пов’язані з його життєвим циклом
Таблиця 4. Заборонні статуси для обʼєкту Domain
Таблиця 5. Технологічні статуси для обʼєкту Domain
Таблиця 6. Інформаційні статуси обʼєкту Domain
Таблиця 7. Статуси обʼєкту Contact
Таблиця 8. Технологічні статуси об’єкту Contact
Таблиця 9. Інформаційні статуси об’єкту Contact
Таблиця 10. Статуси обʼєкту Host
Таблиця 11. Технологічні статуси об’єкту Host
Таблиця 12. Інформаційні статуси для об’єкту Host
Таблиця 13. Статуси обʼєкту Registrar
Таблиця 14. Мінімальні параметри доступності служби EPP, що повинна забезпечувати підсистема реєстрацій
Таблиця 15. Мінімальні параметри доступності серверу доменних імен, що повинна забезпечувати підсистема DNS
Таблиця 16. Набор даних WHOIS
Таблиця 17. Мінімальні параметри доступності служби WHOIS

1. Загальні положення.
1.1.        Цей Технічний регламент домену .УКР (надалі – Регламент) визначає загальну архітектуру, склад і принципи роботи, загальні параметри і характеристики системи реєстрацій та користування доменними іменами в домені .УКР (надалі – Система) Оператора реєстру, технічні умови взаємодії учасників користування, супроводу і технічного обслуговування всіх компонентів Системи, з метою забезпечення її сталої, безпечної та безперебійної працездатності.
1.2.        Система є комплексом, який складається з:

 • публічно доступних підсистем та служб, повʼязаних з супроводом реєстру .УКР,
 • обмежено доступних внутрішніх підсистем та служб, що відповідають за здійснення внутрішніх та зовнішніх транзакцій,
 • підсистем, що відповідають за документарний і електронний супровід та оформлення здійснюваних транзакцій в ході реєстрацій та користування доменними іменами.

1.3.        Цей Регламент визначає порядок взаємодії учасників користування, супроводу і технічного обслуговування Системи:

 • в процесі підтримки Реєстраторів,
 • в процесі підтримки Реєстрантів / користувачів послуг,
 • виконання запитів до реєстру,
 • актуалізації інформації у файлі зони домену .УКР і базі даних реєстру,
 • проведення моніторингу і регламентних робіт,
 • здійснення резервного копіювання і відновлення інформації про файл зони домену .УКР і базу даних реєстру,
 • в процесі отримання інформації про доменні імена за допомогою сервісу WHOIS.

1.4.        Цей Регламент є керівним технічним документом для використання в ході промислової експлуатації Системи та під час процесів тестування Реєстраторів. Його виконання обовʼязкове для усіх учасників процесу користування, супроводу і технічного обслуговування Системи.
1.5.        Окрім положень цього Регламенту, використовуються наступні умови і положення, що пов’язані з цим Регламентом, а саме:
1)      технічні умови на взаємодію програмно-апаратних комплексів Реєстраторів з Системою, що представлені в документі «Технічні умови взаємодії з системою реєстрацій і керування доменними іменами домену .УКР»,
2)      правила і послідовність роботи з EPP-командами, що представлені в документі «Інструкція по роботі з EPP-командами»,
3)      технічні умови проходження Реєстратором тестування, що представлені в документі «Програма тестування Реєстраторів при підключенні до системи реєстрацій і керування доменними іменами домену .УКР»,
4)      правила і умови проходження акредитації представлені в документі «Положення про акредитацію Реєстраторів доменних імен в домені .УКР»,
Умови і положення щодо взаємодії Оператора реєстру і Реєстратора визначаються при укладені між ними договору про технічну підтримку та забезпечення доступу до реєстру, проте ці умови і положення не можуть суперечити умовам цього Регламенту.
1.6.        Цей Регламент, розробляється Оператором реєстру та затверджується Адміністратором після чого він є чинним для Реєстраторів на весь період тестової і промислової експлуатації Системи.
Порушення положень або умов цього Регламенту або будь-яких інших документів, посилання на які містяться в цьому Регламенті, недопустимі.
Зміна цього Регламенту може бути ініційована однією з наступних сторін:

 • Адміністратором домену .УКР,
 • Оператором реєстру домену .УКР.

Ініціативи щодо змін в документі здійснюються Оператором реєстру. Змінений документ набирає чинності після узгодження змін Адміністратором і Оператором реєстру домену .УКР.

2. Визначення і терміни

Визначення, які застосовуються в цьому Регламенті відповідають визначенням, що зазначені в «Правилах реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР» (надалі – Правила) та в «Положенні про акредитацію Реєстраторів в домені .УКР».
Визначення, що є відсутніми, або такі, що не використовувались у технологічному сенсі у вищевказаних документах, наведені нижче:

DNS-сервер -  сервер, який відповідає на запити по DNS протоколу;
EPP -   протокол взаємодії програмного забезпечення Реєстратора з реєстром;
база даних реєстру (БДР) -  база даних, у якій зберігаються усі наявні відомості про об’єкти Domain, Registrant, Contact, Host, Registrar, та допоміжна інформація;
вповноважений DNS-сервер -   DNS-сервер, що відповідає за дані у файлі зони домену .УКР;
делегування домену -  внесення NS записів домену у файл зони домену вищого рівня;
доменне імʼя другого рівня -   частина доменного імені, яка відділена крапкою від імені домену ;
підсистема DNS -   підсистема у складі Системи, яка відповідає за файл зони домену, надає відповіді на DNS запити від користувачів;
підсистема реєстрацій -  підсистема у склад