Порядок розв’язання доменних спорів

Порядок розв’язання доменних спорів затверджений рішенням Координаційної ради ОП «Український мережевий інформаційний центр», Протокол 18 від «28» лютого 2014.

Текст Порядку розв’язання доменних спорів у форматі .pdf

 


Текст Порядку:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Координаційної Ради
Об’єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр”

від “28″ лютого 2014 року,

протокол №18

Голова Координаційної Ради

_____________________ П.П.Яцук

“28″ лютого 2014 року

 

Порядок розв’язання доменних спорів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Концепції впровадження та розвитку домену .УКР, схваленої рішенням Координаційної ради Об’єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр” (далі – Координаційна рада) від 16.08.2013 (протокол №13), Тимчасових Правил реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР  , схвалених рішенням Координаційної ради від 23.09.2013 (протокол №15), а також українського та міжнародного досвіду вирішення доменних спорів, визначає процедуру та строки вирішення доменних спорів.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

автоматизована система (АС) – автоматизована система, за допомогою якої – забезпечується документування, обмін повідомленнями та необхідною інформацією в електронній формі відповідно до цього Порядку;

Комісія – Комісія  з досудового вирішення доменних спорів;

заволодіння доменним іменем – використання  цього Порядку для недобросовісної спроби скасування реєстрації доменного імені або переделегування доменного імені від добросовісного Реєстранта заявнику;

оспорюване доменне ім’я – доменне ім’я, що є предметом досудового вирішення доменного спору;

розгляд справи – процес, що є частиною досудового вирішення доменного спору, який здійснюється арбітром (арбітрами) з метою складення ним (ними) висновку;

Інші терміни вживаються в значеннях встановлених у Законі України “Про телекомунікації”, Концепції впровадження та розвитку домену .УКР, Тимчасових Правилах реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР, Технічному регламенті домену .УКР та Положенні про Комісію з досудового вирішення доменних спорів.

1.3. Діловодство по досудовому вирішенню доменних спорів здійснюється Центром.

2. Доменні спори, що підлягають досудовому вирішенню

2.1. Досудове вирішення доменних спорів здійснюється за процедурою, передбаченою цим Порядком у разі заявлення що:
1) оспорюване доменне ім’я відтворює або імітує торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення, ім’я відомої в світі особи, раніше зареєстроване доменне ім’я, на яке заявник має права; та
2) у відповідача немає прав або законних інтересів щодо оспорюваного  доменного імені; та
3) оспорюване доменне ім’я було зареєстровано та використовується недобросовісно.
Під час досудового вирішення доменного спору заявник зобов’язаний доказати наявність кожної з трьох підстав, визначених цим пунктом.
2.1.1. Доменне ім’я вважається таким, що відтворює або імітує торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення, ім’я відомої в світі особи, раніше зареєстроване доменне ім’я, на яке заявник має права, якщо доменне ім’я:
1) є ідентичним (співпадає повністю в усіх елементах) із торговельною маркою (знаком для товарів і послуг), комерційним (фірмовим) найменуванням, географічним зазначенням, які раніше набули репутацію та відомість в Україні відносно заявника; або
2) є схожим до ступеня змішування із торговельною маркою (знаком для товарів і послуг), комерційним (фірмовим) найменуванням, географічним зазначенням, раніше зареєстрованим доменним ім’ям, які раніше набули репутацію та відомість в Україні відносно заявника;  або
3) є ідентичним або схожим до ступеня змішування з ім’ям відомої в світі особи, чиї заслуги визнані людством, і чиє ім’я або прізвище викликає єдино можливу асоціацію з діяльністю такої особи в певній галузі; або
4) є ідентичним або схожим до ступеня змішування з  ім’ям відомого діяча культури (науки, освіти, мистецтва, літератури тощо), релігійного діяча, політика, економіста, спортсмена, інформація про якого включена до енциклопедій, довідників, словників, каталогів, а також широко розповсюджена в засобах масової інформації.
2.1.2. Доказами наявності прав та законних інтересів щодо доменного імені є, зокрема:

1) використання доменного імені для добросовісної пропозиції товарів, робіт або послуг до моменту отримання будь-якого повідомлення про наявність доменного спору; або

2) якщо відповідач є добре відомим по доменному імені, навіть якщо він не набув прав на торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення, ім’я відомої в світі особи; або

3) відповідач використовує доменне ім’я в законних та добросовісних намірах без мети отримання комерційної вигоди шляхом переманювання споживачів та введення їх в оману або дискредитацією торговельної марки (знака для товарів і послуг), комерційного (фірмового) найменування, географічного зазначення, імені відомої в світі особи, схожого до ступеня змішування раніше зареєстрованого доменного імені, щодо яких подано заяву.

2.1.3. Доказами недобросовісної реєстрації та використання доменного імені є обставини, що підтверджують, зокрема, наступне:

1) відповідач зареєстрував або придбав доменне ім’я головним чином з метою продажу, передачі в користування або переделегування його іншим способом заявнику, який має права на відповідну торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення, ім’я відомої в світі особи, схоже до ступеня змішування раніше зареєстроване доменне ім’я, або конкуренту заявника за винагороду, розмір якої перевищує підтверджені витрати заявника щодо доменного імені;  або

2) відповідач зареєстрував доменне ім’я з метою перешкоджання заявнику, який має права на відповідну торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення, ім’я відомої в світі особи, відобразити такі об’єкти у відповідному доменному імені, за умови зацікавленості відповідача в такій моделі поведінки;або

3) відповідач зареєстрував доменне ім’я головним чином для того, щоб перешкоджати діяльності заявника, який є його опонентом, конкурентом, тощо;або

4) використовуючи доменне ім’я, відповідач навмисно намагався привернути користувачів Інтернет до свого веб-сайту або іншого Інтернет-ресурсу, створюючи вірогідність сприйняття його відношення до торговельної марки (знака для товарів і послуг), комерційного (фірмового) найменування, географічного зазначення, імені відомої в світі особи, схожого до ступеня змішування раніше зареєстрованого доменного імені , на яке заявник має права.

3. Подання заяви до Комісії

3.1. Будь-яка особа може ініціювати досудове вирішення доменного спору шляхом подання заяви до Комісії.

3.2. Заява складається за формою, що додається (додаток 1 до Порядку).

3.3. Заява може містити вимоги про:

скасування реєстрації доменного імені;

переделегування доменного імені,

зміну статусів доменного імені, що не суперечать Технічному регламенту домену .УКР.

3.4. У разі звернення заявника в один день із заявами щодо декількох доменних імен, зареєстрованих одним Реєстрантом (відповідачем), та клопотанням про об’єднання таких заяв, Центром може бути прийняте рішення про об’єднання заяв.

3.5. Одночасно із поданням заяви заявник оплачує вартість досудового вирішення доменного спору відповідно до пунктів 8.2 – 8.5 цього Порядку.

4. Реєстрація заяви та повідомлення про заяву

4.1. Реєстрація заяв здійснюється в АС в порядку їх надходження з фіксацією часу та дати.

4.2. Впродовж одного робочого дня з дати реєстрації заяви в АС Центром відкривається справа та направляються повідомлення з реквізитами доступу до АС на електронні адреси відповідача заявника, Оператора реєстру, відповідного Реєстратора та Адміністратора для ознайомлення з матеріалами справи та подальшим ознайомленням з ходом досудового вирішення доменного спору.

4.3.  Комісія за поданням Центру   має право  прийняти  рішення  про  призупинення  делегування оспорюваного доменного імені,  якщо  належного відповідача  не  може бути встановлено впродовж тридцяти днів з моменту відправлення на його адресу повідомлення з реквізитами доступу до  АС  у  тому  числі внаслідок того, що під час реєстрації цього доменного імені були надані   недостовірні   та/або   хибні  дані  про  Реєстранта.

Відповідачеві  надається  десять  робочих  днів з моменту призупинення  делегування оспорюваного доменного імені для  виправлення його контактних даних.

Якщо  після виконання зазначених дій   належного відповідача не може бути встановлено, Комісія має право  за поданням Центру прийняти рішення про скасування реєстрації оспорюваного доменного імені.

Рішення Комісії, передбачені цим пунктом Порядку, в день їх прийняття направляються сторонам, відповідному Реєстратору, Оператору реєстру та Адміністратору.

У разі своєчасного виправлення відповідачем його контактних даних, Центр протягом одного робочого дня повторно направляє повідомлення відповідачу передбачене пунктом 4.2. цього Порядку.

5. Початок та завершення досудового вирішення

доменного спору та пов’язані з цим обмеження щодо

виконання дій з доменними іменами

5.1. Датою початку досудового вирішення доменного спору вважається:

дата отримання Центром підтвердження про доставку повідомлень, визначених пунктом 4.2 цього Порядку; або

дата отримання Центром підтвердження про доставку повторно направленого повідомлення відповідачу згідно із пунктом 4.3 цього Порядку.

Датою завершення досудового вирішення доменного спору вважається дата набрання чинності рішення Комісії або інші підстави, визначені цим Порядком.

5.2. Реєстратор не має права переделегувати доменне ім’я іншій особі під час:

процедури досудового вирішення доменного спору, яку розпочато згідно із цим Порядком;

вирішення доменного спору в суді, за виключенням випадків, коли сторона, яка приймає таке доменне ім’я, надає Реєстратору згоду виконати рішення суду.

6. Заперечення на заяву та його реєстрація

6.1. Протягом десяти робочих днів з дати початку досудового вирішення доменного спору відповідач має право подати до Комісії заперечення на заяву.

6.2. Заперечення на заяву складається за формою, що додається (додаток 2 до Порядку).

6.3. У випадку, передбаченому пунктом 8.4 цього Порядку, відповідач одночасно із поданням заперечення на заяву здійснює оплату  за досудове вирішення доменного спору.

Реєстрація заперечення на заяву здійснюється в АС з фіксацією часу та дати.

6.4. Протягом строку, визначеного пунктом 6.1 цього Порядку, відповідач має право  один раз ініціювати продовження строку подання заперечення на заяву, але не більш ніж на десять робочих днів. За продовження строку подання заперечення на заяву здійснюється оплата.

Центр протягом одного робочого дня з дати отримання  відповідної оплати направляє сторонам повідомлення  про подовження строку подання заперечення на заяву.

6.5. Якщо відповідач не подав заперечення на заяву, арбітр (арбітри) здійснює (здійснюють) розгляд справи тільки на підставі заяв, поданих відповідно до цього Порядку.

7. Обмін повідомленнями

7.1. Будь-який обмін повідомленнями між сторонами, арбітром (арбітрами), Комісією та Реєстраторами повинен здійснюватися через АС.

7.2. У разі зміни контактних даних сторони та відповідний Реєстратор зобов’язані направити Центру повідомлення про зміну таких даних.

7.3. Якщо інше не передбачено цим Порядком або рішеннями Центру, вважається, що обмін будь-якими зазначеними в цьому Порядку повідомленнями відбувся після отримання підтвердження про доставку такого повідомлення.

7.4. Центр забезпечує збереження в електронному вигляді всіх повідомлень, що мали місце під час досудового вирішення доменних спорів та надання доступу до них арбітрам та членам Комісії.

7.5. Жодна сторона та Реєстратори не мають права здійснювати односторонній обмін повідомленнями з арбітрами та Комісією.

8. Призначення арбітрів для розгляду справ та їх

повноваження

8.1. Центр веде і публікує на своєму веб-сайті загальнодоступний список арбітрів, який містить відомості про їх кваліфікацію.

Призначення арбітра (арбітрів) для розгляду справи здійснюється після спливу строку для подання заперечення на заяву.

8.2. Якщо заявник та відповідач обрали процедуру досудового вирішення доменного спору одним арбітром, Центр призначає для розгляду справи одного з трьох арбітрів, кандидатури яких були запропоновані заявником. В цьому випадку заявник здійснює оплату за досудове вирішення доменного спору одним арбітром, а відповідач звільняється від оплати.

8.3. Якщо заявник та відповідач обрали процедуру досудового вирішення доменного спору трьома арбітрами, Центр призначає для розгляду справи трьох арбітрів наступним чином: першого арбітра – із кандидатур зазначених заявником, другого арбітра – із кандидатур зазначених відповідачем, та третього арбітра – за власним рішенням. В цьому випадку заявник здійснює оплату за досудове вирішення доменного спору трьома арбітрами, а відповідач звільняється від оплати.

8.4. Якщо заявник обрав процедуру досудового вирішення доменного спору одним арбітром, а відповідач – трьома арбітрами, Центр призначає для розгляду справи трьох арбітрів наступним чином: першого арбітра – із кандидатур зазначених заявником, другого арбітра – із кандидатур зазначених відповідачем, та третього арбітра – за власним рішенням. В цьому випадку заявник здійснює оплату за досудове вирішення доменного спору одним арбітром, а відповідач – сплачує половину розміру оплати за досудове вирішення доменного спору трьома арбітрами. Відповідач зобов’язаний здійснити таку оплату одночасно з поданням заперечення на заяву до Центру.

8.5. Якщо заявник обрав процедуру досудового вирішення доменного спору трьома арбітрами, а відповідач – одним арбітром, Центр призначає для розгляду справи трьох арбітрів наступним чином: першого арбітра – із кандидатур зазначених заявником, другого арбітра – із кандидатур зазначених відповідачем, та третього арбітра – за власним рішенням.  В цьому випадку оплата за досудове вирішення доменного спору трьома арбітрами сплачується заявником, а відповідач звільняється від оплати.

8.6. Рішення Центру про призначення арбітра (арбітрів) в день його прийняття направляється сторонам.

8.7. Під час розгляду справи арбітр:

забезпечує рівноправне ставлення до сторін і надає кожній стороні можливість викласти свої доводи;

зобов’язаний забезпечити досудове вирішення доменного спору в найкоротший строк. Має право за мотивованим клопотанням сторони або за власним рішенням, у виключних випадках, продовжити строк, передбачений цим Порядком;

проводить досудове вирішення доменного спору відповідно до цього Порядку;

визначає допустимість, доречність, істотність і вагомість доказів;

приймає рішення відповідно до цього Порядку.

8.8. Арбітр повинен бути неупередженим та незалежним у  своїй  діяльності  щодо  здійснення розгляду справи. Арбітр повинен до початку розгляду справи повідомити Центр про будь-які обставини, що викликають сумніви щодо його неупередженості або незалежності щодо здійснення розгляду справи.

8.9. Якщо на будь-якому етапі розгляду справи (до моменту підготовки висновку) виникнуть нові обставини, що можуть викликати сумнів щодо неупередженості або незалежності арбітра, останній повинен повідомити про такі обставини Центр та подати заяву про самовідвід. У такому випадку Центр приймає рішення про заміну арбітра, яке в день його прийняття направляється сторонам.

9. Розгляд справи та підготовка

висновку арбітрами

9.1. Розгляд справи, ведення діловодства під час розгляду справи та підготовка висновку здійснюється арбітром (арбітрами), призначеним (призначеними) для розгляду справи відповідно до розділу 8 цього Порядку.

9.2. Розгляд справи починається з дати призначення арбітра (арбітрів) для розгляду справи.

9.3. Розгляд справи здійснюється арбітром (арбітрами) без особистої участі сторін такого спору (без слухання за допомогою телеконференції, відеоконференції або конференції в мережі тощо).

9.4. Як виняток, арбітр (арбітри) має (мають) право на власний розсуд, у разі необхідності, прийняти рішення про розгляд справи за особистої участі сторони. Таке рішення у день його прийняття направляється відповідній стороні.

9.5. Як виняток, арбітр (арбітри) має (мають) право на власний розсуд  прийняти рішення про надання заявником та/або відповідачем додаткових документів протягом трьох робочих днів. Одночасно з прийняттям такого рішення на цей строк призупиняється розгляд справи. Таке рішення в день його прийняття направляється сторонам.

9.6. Під час розгляду справи заявник має право з власної ініціативи один раз подати до Комісії додаткові пояснення до заяви за формою, що додається (додаток 3 до Порядку). В день подання додаткових пояснень до заяви заявник здійснює оплату за їх подання.

Арбітр (арбітри) в день отримання від заявника додаткових пояснень до заяви приймає (приймають) рішення про продовження строку розгляду справи на десять робочих днів та направляє його сторонам.

Відповідач має право протягом десяти робочих днів з дати отримання такого рішення подати до Комісії додаткові пояснення до заперечення на заяву за формою, що додається (додаток 4 до Порядку).

Реєстрація додаткових пояснень заявника та відповідача, визначених цим пунктом Порядку, здійснюється в АС з фіксацією часу та дати.

9.7. Висновок складається  на підставі документів, поданих відповідно до цього Порядку.

9.7. Висновок складається  на підставі документів, поданих відповідно до цього Порядку.

9.8. Якщо сторона, за відсутності виключних обставин, не дотримується строків, передбачених цим Порядком або визначених арбітром (арбітрами), то висновок складається у визначені строки на підставі наявних матеріалів.

9.9. Висновок складається за формою, що додається (додаток 5 до Порядку), на бланку Центру та за обов’язковим підписом арбітра (арбітрів), який здійснював (які здійснювали) розгляд справи.

9.10. У разі розгляду справи за участю трьох арбітрів, рішення щодо висновку приймається більшістю голосів.

Окрема думка арбітра, який підписав висновок, викладається ним, за наявності, у письмовій формі і додається до висновку.

9.11. Якщо арбітр (арбітри) прийде (прийдуть) до висновку, що доменний спір виходить за межі пункту 2.1 цього Порядку, він (вони) повинен (повинні) зазначити про це у висновку. Якщо після розгляду поданих документів арбітр (арбітри) прийде (прийдуть) до висновку, що заява була подана недобросовісно, наприклад, в спробі заволодіння доменним іменем, або була подана, насамперед, з намірами спричинення шкоди відповідачу, то арбітр (арбітри) зазначає (зазначають) у висновку про те, що заява була подана недобросовісно та є зловживанням процедурою досудового вирішення доменного спору.

9.12. За відсутності виключних обставин арбітр (арбітри) складає (складають) висновок протягом десяти робочих днів (без урахування часу призупинення розгляду справи) з дати початку розгляду справи, який в день його складення направляється до Комісії.

9.13. Арбітр (арбітри), в окремих випадках, у разі необхідності, має (мають) право прийняти рішення про продовження строку складання ним (ними) висновку, але не більше ніж на десять робочих днів, яке в день його прийняття направляється сторонам.

9.14. У разі отримання Комісією до дати підготовки висновку від будь-якої сторони копії позовної заяви, предметом якої є оспорюване доменне ім’я, з підтвердженням її подання до суду, Комісія за клопотанням арбітра (арбітрів) приймає рішення:

1) про призупинення розгляду справи на тридцять календарних днів з дати подання стороною відповідної позовної заяви до суду або

2) про продовження розгляду справи.

У разі отримання Комісією до дати підготовки висновку / протягом строку призупинення розгляду справи від будь-якої сторони копії ухвали суду про відкриття провадження у справі за відповідною позовною заявою Комісія за клопотанням арбітра (арбітрів) приймає рішення про припинення досудового вирішення доменного спору.

У разі неотримання Комісією, протягом строку призупинення розгляду справи відповідної копії ухвали суду, строк досудового вирішення доменного спору поновлюється.

Рішення прийняті згідно із цим пунктом Порядку протягом одного робочого дня направляються сторонам, відповідному Реєстратору, Оператору реєстру, та Адміністратору.

10. Рішення Комісії

10.1. Комісія на своєму засіданні здійснює розгляд матеріалів справи та підготовленого арбітром (арбітрами) висновку.

За результатами голосування більшістю членів Комісії приймається рішення щодо досудового вирішення доменного спору, за формою, що додається (додаток 6 до Порядку).

Рішення Комісії складається на бланку Комісії за обов’язковим підписом членів Комісії присутніх на засіданні.

Окрема думка члена Комісії, який підписав рішення, викладається ним, за наявності, у письмовій формі і додається до рішення Комісії.

10.2. Рішення Комісії готується в паперовій формі, та протягом одного робочого дня його електронна копія направляється сторонам та вноситься до АС.

10.3. Рішення Комісії набирає чинності через десять календарних днів після його прийняття, якщо протягом зазначеного строку Комісією не буде отримано від будь-якої сторони копії позовної заяви, предметом якої є оспорюване доменне ім’я, з підтвердженням подання такої позовної заяви до суду.

У разі отримання Комісією протягом зазначеного строку такої копії позовної заяви, Комісією приймається рішення про призупинення строку набрання чинності рішення Комісії на тридцять календарних днів з дати подання позовної заяви до суду. Таке рішення протягом одного робочого дня Центр направляє сторонам, відповідному Реєстратору, Оператору реєстру та Адміністратору.

Сторона, яка подала таку позовну заяву до суду, несе відповідальність за неподання або несвоєчасне подання її копії до Комісії. Реєстрація копії такої позовної заяви здійснюється в АС з фіксацією часу та дати.

У разі отримання Комісією, в період призупинення строку набрання чинності її рішення, копії ухвали суду про відкриття провадження у справі за відповідною позовною заявою, Комісія приймає рішення про припинення досудового вирішення доменного спору, яке Центр протягом одного робочого дня направляє сторонам, відповідному Реєстратору, Оператору реєстру та Адміністратору. У разі неотримання Комісією протягом зазначеного періоду такої копії ухвали суду, рішення Комісії набирає чинності.

В день набрання чинності рішення Комісії, його електронна копія вноситься Центром до Реєстру рішень Комісії та направляється сторонам, відповідному Реєстратору, Оператору реєстру та Адміністратору.

10.4. У разі набрання чинності рішенням Комісії про виконання будь-яких дій щодо доменного імені, Реєстратор/Оператор реєстру протягом одного робочого дня з дати його отримання вносить відповідний запис щодо доменного імені до реєстру домену .УКР та направляє Центру та сторонам повідомлення про виконання рішення Комісії.

11. Оплата за досудове вирішення доменних спорів

11.1. Оплата за досудове вирішення доменних спорів, відповідно до цього Порядку, здійснюється у розмірах, оприлюднених на веб-сайті Комісії.

11.2. Оплата за досудове вирішення доменних спорів здійснена сторонами відповідно до цього Порядку, не підлягає поверненню.

12. Мирова угода або інші підстави

для припинення досудового вирішення доменних спорів

12.1. Сторони мають право укласти мирову угоду до моменту набрання чинності рішення Комісії.

У разі укладення мирової угоди будь-яка сторона повинна направити до Комісії її копію. Відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання зазначеної дії несуть сторони.

Реєстрація копій таких мирових угод здійснюється в АС з фіксацією часу та дати.

У разі отримання Комісією копії такої мирової угоди, Комісією приймається рішення про припинення досудового вирішення доменного спору, яке протягом одного робочого дня направляється сторонам, відповідному Реєстратору, Оператору реєстру та Адміністратору.

12.2. Якщо до підготовки арбітром (арбітрами) висновку продовження досудового вирішення доменного спору стає непотрібним чи неможливим, Комісія за клопотанням арбітра (арбітрів) приймає рішення про припинення досудового вирішення доменного спору, якщо будь-яка із сторін не наведе законних підстав для заперечення у визначений арбітром (арбітрами) період часу. Таке рішення впродовж одного робочого дня направляється сторонам, відповідному Реєстратору, Оператору реєстру та Адміністратору.

13. Звільнення від відповідальності

13.1. За винятком випадків здійснення навмисних протиправних дій, ні арбітри, ні члени Комісії не несуть відповідальності перед сторонами за будь-які дії або бездіяльність у зв’язку із проведеними процедурами та прийнятими рішеннями, передбаченими цим Порядком.

14. Прикінцеві положення

14.1. Для процедури досудового вирішення доменних спорів застосовується та редакція цього Порядку, що була чинною на момент подання заяви до Комісії


-

Додаток 1

до Порядку розв’язання доменних спорів

Комісія з досудового

вирішення доменних спорів

Заявник: _______________________________________

(найменування / прізвище, ім’я, по батькові)

Місцезнаходження / проживання: _______________________________________

(індекс, місто, область, вулиця, номер будинку, квартири (офісу)

Ідентифікаційний код (номер):____________

E-mail: ___________________

Тел./факс: ___________________

Представник заявника (за наявності): _______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Місцезнаходження / проживання: _______________________________________

(індекс, місто, область, вулиця, номер будинку, квартири (офісу)

Ідентифікаційний номер:____________

E-mail: ___________________

Тел./факс: ___________________

Відповідач:* _______________________________________

(найменування / прізвище, ім’я, по батькові)

Місцезнаходження / проживання: _______________________________________

(індекс, місто, область, вулиця, номер будинку, квартири (офісу)

Ідентифікаційний код (номер):____________

E-mail: ___________________

Тел./факс: ___________________

  Справа № _____ від ___.___._____**

ЗАЯВА

щодо досудового

вирішення доменного спору

1. Ця заява подається для досудового вирішення доменного спору згідно із Порядком розв’язання доменних спорів, затвердженого _____________ (далі – Порядок) та заявник визнає обов’язковість для себе рішення Комісії з досудового вирішення доменних спорів, прийнятого за результатами досудового вирішення доменного спору, що набере чинності, а також визнає своє право та право відповідача на звернення за вирішенням такого спору до суду відповідно до чинного законодавства України.

 

2. Заявник обирає процедуру досудового вирішення доменного спору: _______________________________________________________________

одним арбітром  / трьома арбітрами

Унітарного підприємства “Центр компетенції українського сегменту мережі Інтернет” (Центр).

3. Кандидатури трьох арбітрів Центру:

1) _______________________________________________________;

2) _______________________________________________________;

3) _______________________________________________________.

(із загальнодоступного списку арбітрів Центру, розміщеного на веб-сайті Центру, одного з яких призначить Центр для досудового вирішення доменного спору)

4. Доменне ім’я, що є предметом досудового вирішення доменного спору: _______________.

5. Найменування Реєстратора, яким зареєстровано доменне ім’я на момент подання заяви: _____________________________.

6. Підстави для звернення за досудовим вирішенням доменного спору: ____________________________________________________________.

(згідно із пунктом 2.1 Порядку)

7. Обґрунтування наявності підстав для звернення за досудовим вирішенням доменного спору: _______________________________________

__________________________________________________________________

(чітко і зрозуміло викладаються обставини, якими заявник обґрунтовує свої вимоги та зазначаються докази, що підтверджують кожну обставину, максимальним обсягом – 3000 слів)

8. Вимога заявника: _________________________________________.

             (згідно із пунктом 3.3 Порядку)

9. Посилання на всі інші процесуальні дії, що були розпочаті або припинені стосовно доменного імені, що є предметом досудового вирішення доменного спору (за наявності):

______________________________________________________________.

(подається документальне підтвердження у формі додатків до заяви)

10. Перелік документів, що додаються до заяви: ____________________

_________________________________________________________________

(подаються документи, що мають значення для вирішення доменного спору)

11. Заявник погоджується з тим, що його вимоги, викладені в цій заяві, спрямовані виключно до відповідача.

Заявник  відмовляється від будь-яких вимог щодо доменного імені, що є предметом досудового вирішення доменного спору, до: a) Комісії та її членів, Центру та арбітрів Центру, за винятком випадків порушення ними Порядку, б) Реєстратора, в) Адміністратора домену .УКР, г) Оператора реєстру домену .УКР або до їх представників.

Заявник підтверджує, що наведена в заяві інформація є повною і достовірною наскільки йому відомо, що ця заява не подана з недобросовісними намірами (наприклад, з намірами завдання шкоди відповідачу), та оформлена відповідно до Порядку та чинного законодавства України на основі добросовісної і обґрунтованої аргументації.

12. Згода на обробку персональних даних (для фізичних осіб):

“Подаючи цю заяву заявник надає згоду Центру та Комісії на збір та обробку його персональних даних з метою досудового вирішення доменного спору та виконання дій, передбачених Порядком. Ця згода надана на строк – доки не мине потреба.

Персональні дані заявника, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані іншим особам безпосередньо задіяним в процедурі досудового вирішення доменного спору, а також в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України. Передача персональних даних заявника третім особам у випадках, не передбачених чинним законодавством України, здійснюється тільки за погодженням із заявником.”

_________________       _________________________________

              (підпис)                        (ініціали, прізвище заявника (його представника))

 Реквізити документа про оплату за досудове вирішення доменного спору: ___________________________.**

          (відповідно до пункту 3.5 Порядку)

Вхідний номер _______ від “___”_______________ 20___ року **

___.___**

 год.   хв.

*Зазначається вся відома заявнику інформація про відповідача та можливі способи зв’язку з ним, включаючи контактну інформацію, отриману внаслідок виконання дій до подання заяви.

**Заповнюється Центром.

 

Додаток 2

до Порядку розв’язання доменних спорів

Комісія з досудового

вирішення доменних спорів

Відповідач: ________________________________________

(найменування / прізвище, ім’я, по батькові)

Місцезнаходження / проживання: ________________________________________

(індекс, місто, область, вулиця, номер будинку, квартири (офісу)

Ідентифікаційний код (номер):____________

E-mail: ___________________

Тел./факс: ___________________

Представник відповідача

(за наявності):

________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Місцезнаходження / проживання: ________________________________________

(індекс, місто, область, вулиця, номер будинку, квартири (офісу)

Ідентифікаційний номер:____________

E-mail: ___________________

Тел./факс: ___________________

Заявник: ________________________________________

(найменування / прізвище, ім’я, по батькові)

Місцезнаходження / проживання: ________________________________________

(індекс, місто, область, вулиця, номер будинку, квартири (офісу)

Ідентифікаційний код (номер):____________

E-mail: ___________________

Тел./факс: ___________________

 

 

Справа № _____ від ___.___._____

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА ЗАЯВУ

щодо досудового вирішення доменного спору

1. Це заперечення на заяву подається для досудового вирішення доменного спору згідно із Порядком розв’язання доменних спорів, затвердженого _____________ (далі – Порядок) та відповідач визнає обов’язковість для себе рішення Комісії з досудового вирішення доменних спорів, прийнятого за результатами досудового вирішення доменного спору, що набере чинності, а також визнає своє право та право заявника на звернення за вирішенням такого спору до суду відповідно до чинного законодавства України.

2. Відповідач обирає процедуру досудового вирішення доменного спору: _______________________________________________________________

одним арбітром  / трьома арбітрами

Унітарного підприємства “Центр компетенції українського сегменту мережі Інтернет” (Центр).

3. Кандидатури трьох арбітрів Центру:*

1) _______________________________________________________;

2) _______________________________________________________;

3) _______________________________________________________.

(із загальнодоступного списку арбітрів Центру, розміщеного на веб-сайті Центру, одного з яких призначить Центр для досудового вирішення доменного спору)

4. Доменне ім’я, що є предметом досудового вирішення доменного спору: _______________.

5. Найменування Реєстратора, яким зареєстровано доменне ім’я на момент подання заяви: _____________________________.

6. Пояснення незаконності і (або) необґрунтованості вимог заявника, підстави для збереження відповідачем права реєстрації та використання доменного імені, що є предметом досудового вирішення доменного спору:

_______________________________________________________________

(чітко і зрозуміло викладаються обставини,  що свідчать  про  повну   або часткову незаконність і (або) необґрунтованість вимог заявника, та зазначаються  докази,  якими  відповідач обґрунтовує  свої заперечення проти вимог заявника, максимальним обсягом – 3000 слів)

 

7. Посилання на всі інші процесуальні дії, що були розпочаті або припинені стосовно доменного імені, що є предметом досудового вирішення доменного спору (за наявності):

______________________________________________________________.

(подається документальне підтвердження у формі додатків до заперечення)

8. Перелік документів, що додаються до заперечення на заяву:

_______________________________________________________________

(подаються документи, що мають значення для вирішення доменного спору)

9. Відповідач підтверджує, що наведена у запереченні на заяву інформація є повною і достовірною наскільки йому відомо, що це заперечення не подається з недобросовісними намірами (наприклад, з намірами заподіяння шкоди заявнику) та оформлена відповідно до Порядку та чинного законодавства України на основі добросовісної і обґрунтованої аргументації.

10. Згода на обробку персональних даних (для фізичних осіб):

“Подаючи це заперечення на заяву відповідач надає згоду Центру та Комісії на збір та обробку його персональних даних з метою досудового вирішення доменного спору та виконання дій, передбачених Порядком. Ця згода надана на строк – доки не мине потреба.

Персональні дані відповідача, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані іншим особам безпосередньо задіяним в процедурі досудового вирішення доменного спору, а також в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України. Передача персональних даних відповідача третім особам у випадках, не передбачених чинним законодавством України, здійснюється тільки за погодженням із відповідачем.”

_________________       ___________________________________

              (підпис)                        (ініціали, прізвище відповідача (його представника))

 

Реквізити документа про оплату за досудове вирішення доменного спору: ___________________________.**

                 (відповідно до пункту 6.3 Порядку)

Вхідний номер _______ від “___”_______________ 20___ року**

___.___**

 год.   хв.

* Зазначається якщо заявник та/або відповідач обрали процедуру досудового вирішення доменного спору трьома арбітрами.

**Заповнюється Центром.

 

Додаток 3

до Порядку розв’язання доменних спорів

Комісія з досудового

вирішення доменних спорів

Заявник: _______________________________________

(найменування / прізвище, ім’я, по батькові)

Місцезнаходження / проживання: _______________________________________

(індекс, місто, область, вулиця, номер будинку, квартири (офісу)

Ідентифікаційний код (номер):____________

E-mail: ___________________

Тел./факс: ___________________

Представник заявника (за наявності): _______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Місцезнаходження / проживання: _______________________________________

(індекс, місто, область, вулиця, номер будинку, квартири (офісу)

Ідентифікаційний номер:____________

E-mail: ___________________

Тел./факс: ___________________

Відповідач: _______________________________________

(найменування / прізвище, ім’я, по батькові)

Місцезнаходження / проживання: _______________________________________

(індекс, місто, область, вулиця, номер будинку, квартири (офісу)

Ідентифікаційний код (номер):____________

E-mail: ___________________

Тел./факс: ___________________

  Справа № _____ від ___.___._____

ДОДАТКОВІ ПОЯСНЕННЯ ДО ЗАЯВИ

щодо досудового вирішення доменного спору

1. Ці додаткові пояснення подаються для досудового вирішення доменного спору згідно із Порядком розв’язання доменних спорів, затвердженого _____________ (далі – Порядок).

 

2. Доменне ім’я, що є предметом досудового вирішення доменного спору: _______________.

3. Додаткове обґрунтування наявності підстав для звернення за досудовим вирішенням доменного спору: _____________________________

__________________________________________________________________

(чітко і зрозуміло викладаються додаткові обставини, якими заявник обґрунтовує свої вимоги в поданій ним заяві та зазначаються докази, що підтверджують кожну додаткову обставину, максимальним обсягом – 1000 слів)

4. Перелік документів, що додаються до додаткових пояснень до заяви:

_______________________________________________________________

(подаються документи, що мають значення для вирішення доменного спору)

________________       _________________________________

              (підпис)                        (ініціали, прізвище заявника (його представника))

 Реквізити документа про оплату за подання клопотання про надання додаткових пояснень до заяви: ___________________________.*

                                                              (відповідно до пункту 9.6 Порядку)

Вхідний номер _______ від “___”_______________ 20___ року *

___.___*

 год.   хв.

* Заповнюється Центром.

 

Додаток 4

до Порядку розв’язання доменних спорів

Комісія з досудового

вирішення доменних спорів

Відповідач: ________________________________________

(найменування / прізвище, ім’я, по батькові)

Місцезнаходження / проживання: ________________________________________

(індекс, місто, область, вулиця, номер будинку, квартири (офісу)

Ідентифікаційний код (номер):____________

E-mail: ___________________

Тел./факс: ___________________

Представник відповідача

(за наявності):

________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Місцезнаходження / проживання: ________________________________________

(індекс, місто, область, вулиця, номер будинку, квартири (офісу)

Ідентифікаційний номер:____________

E-mail: ___________________

Тел./факс: ___________________

Заявник: ________________________________________

(найменування / прізвище, ім’я, по батькові)

Місцезнаходження / проживання: ________________________________________

(індекс, місто, область, вулиця, номер будинку, квартири (офісу)

Ідентифікаційний код (номер):____________

E-mail: ___________________

Тел./факс: ___________________

 

 

Справа № _____ від ___.___._____

ДОДАТКОВІ ПОЯСНЕННЯ

ДО ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА ЗАЯВУ

щодо досудового вирішення доменного спору

1. Ці додаткові пояснення до заперечення на заяву подаються для досудового вирішення доменного спору згідно із Порядком розв’язання доменних спорів, затвердженого _____________ (далі – Порядок).

2. Доменне ім’я, що є предметом досудового вирішення доменного спору: _______________.

3. Додаткові пояснення незаконності і (або) необґрунтованості вимог заявника, додаткові підстави для збереження відповідачем права реєстрації та використання доменного імені, що є предметом досудового вирішення доменного спору:

__________________________________________________________________

(чітко і зрозуміло викладаються додаткові обставини,  що свідчать  про  повну   або часткову незаконність і (або) необґрунтованість вимог заявника, та зазначаються додаткові докази,  якими  відповідач обґрунтовує свої заперечення проти вимог заявника, максимальним обсягом – 1000 слів)

 

4. Перелік документів, що додаються до додаткових пояснень до заперечення на заяву:

_______________________________________________________________

(подаються документи, що мають значення для вирішення доменного спору)

 _________________       ___________________________________

              (підпис)                        (ініціали, прізвище відповідача (його представника))

Вхідний номер _______ від “___”_______________ 20___ року*

__.___*

 год.   хв.

*Заповнюється Центром.

Додаток 5

до Порядку розв’язання доменних спорів

ВИСНОВОК

АРБІТРА (АРБІТРІВ) УНІТАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СЕГМЕНТУ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ”

у справі щодо досудового вирішення доменного спору

за заявою заявника _______________________________

                                                                          (найменування/ прізвище, ім’я, по батькові)

до відповідача ________________________________

                                   (найменування/ прізвище, ім’я, по батькові)

 

“___”_______________ 20___ року                                            Справа №_____

Арбітр (арбітри) Унітарного підприємства “Центр компетенції українського сегменту мережі Інтернет” (Центр) ________________________

                                                                                                         (прізвище, ім’я, по батькові)

розглянув (розглянули) справу щодо досудового вирішення доменного спору за заявою заявника  ______________________________ до відповідача

                          (найменування/ прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________ у відповідності до Порядку розв’язання

      (найменування/ прізвище, ім’я, по батькові)

доменних спорів, затвердженого рішенням Координаційної Ради Об’єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр” від “___” _____________ 2013 року (протокол №____), та встановив (встановили) наступне:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Враховуючи викладене та керуючись _____________________________

арбітр Центру дійшов (арбітри Центру дійшли) до висновку:

 

__________________________________________________________________

         __________________  ____________________

                               (підпис)                              (ініціали, прізвище)*

* Заповнюється згідно із пунктом 9.9 Порядку.

Додаток 6

до Порядку розв’язання доменних спорів

РІШЕННЯ

КОМІСІЇ З ДОСУДОВОГО ВИРІШЕННЯ ДОМЕННИХ СПОРІВ

у справі щодо досудового вирішення доменного спору

за заявою заявника _______________________________

                                                                          (найменування/ прізвище, ім’я, по батькові)

до відповідача ________________________________

                                   (найменування/ прізвище, ім’я, по батькові)

 

“___”_______________ 20___ року                                         Справа №_______

Комісія з досудового вирішення доменних спорів у складі її членів:

______________________

  (прізвища, імена, по батькові)

розглянула на засіданні справу щодо досудового вирішення доменного спору за заявою заявника  ______________________________ до відповідача

                   (найменування/ прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________ у відповідності до Порядку розв’язання

 (найменування/ прізвище, ім’я, по батькові)

доменних спорів, затвердженого рішенням Координаційної Ради Об’єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр” від “___” _____________ 2013 року (протокол №____), та встановила наступне:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Враховуючи викладене та керуючись _____________________________

Комісія з досудового вирішення доменних спорів

 

ВИРІШИЛА:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________  ____________________

                               (підпис)                              (ініціали, прізвище)*

* Заповнюється згідно із пунктом 10.1 Порядку.