Порядок розв’язання доменних спорів

Порядок розв’язання доменних спорів затверджений рішенням Координаційної ради ОП «Український мережевий інформаційний центр», Протокол 18 від «28» лютого 2014.

Текст Порядку розв’язання доменних спорів у форматі .pdf

 


Текст Порядку:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Координаційної Ради
Об’єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр”

від “28″ лютого 2014 року,

протокол №18

Голова Координаційної Ради

_____________________ П.П.Яцук

“28″ лютого 2014 року

 

Порядок розв’язання доменних спорів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Концепції впровадження та розвитку домену .УКР, схваленої рішенням Координаційної ради Об’єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр” (далі – Координаційна рада) від 16.08.2013 (протокол №13), Тимчасових Правил реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР  , схвалених рішенням Координаційної ради від 23.09.2013 (протокол №15), а також українського та міжнародного досвіду вирішення доменних спорів, визначає процедуру та строки вирішення доменних спорів.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

автоматизована система (АС) – автоматизована система, за допомогою якої – забезпечується документування, обмін повідомленнями та необхідною інформацією в електронній формі відповідно до цього Порядку;

Комісія – Комісія  з досудового вирішення доменних спорів;

заволодіння доменним іменем – використання  цього Порядку для недобросовісної спроби скасування реєстрації доменного імені або переделегування доменного імені від добросовісного Реєстранта заявнику;

оспорюване доменне ім’я – доменне ім’я, що є предметом досудового вирішення доменного спору;

розгляд справи – процес, що є частиною досудового вирішення доменного спору, який здійснюється арбітром (арбітрами) з метою складення ним (ними) висновку;

Інші терміни вживаються в значеннях встановлених у Законі України “Про телекомунікації”, Концепції впровадження та розвитку домену .УКР, Тимчасових Правилах реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР, Технічному регламенті домену .УКР та Положенні про Комісію з досудового вирішення доменних спорів.

1.3. Діловодство по досудовому вирішенню доменних спорів здійснюється Центром.

2. Доменні спори, що підлягають досудовому вирішенню

2.1. Досудове вирішення доменних спорів здійснюється за процедурою, передбаченою цим Порядком у разі заявлення що:
1) оспорюване доменне ім’я відтворює або імітує торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення, ім’я відомої в світі особи, раніше зареєстроване доменне ім’я, на яке заявник має права; та
2) у відповідача немає прав або законних інтересів щодо оспорюваного  доменного імені; та
3) оспорюване доменне ім’я було зареєстровано та використовується недобросовісно.
Під час досудового вирішення доменного спору заявник зобов’язаний доказати наявність кожної з трьох підстав, визначених цим пунктом.
2.1.1. Доменне ім’я вважається таким, що відтворює або імітує торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення, ім’я відомої в світі особи, раніше зареєстроване доменне ім’я, на яке заявник має права, якщо доменне ім’я:
1) є ідентичним (співпадає повністю в усіх елементах) із торговельною маркою (знаком для товарів і послуг), комерційним (фірмовим) найменуванням, географічним зазначенням, які раніше набули репутацію та відомість в Україні відносно заявника; або
2) є схожим до ступеня змішування із торговельною маркою (знаком для товарів і послуг), комерційним (фірмовим) найменуванням, географічним зазначенням, раніше зареєстрованим доменним ім’ям, які раніше набули репутацію та відомість в Україні відносно заявника;  або
3) є ідентичним або схожим до ступеня змішування з ім’ям відомої в світі особи, чиї заслуги визнані людством, і чиє ім’я або прізвище викликає єдино можливу асоціацію з діяльністю такої особи в певній галузі; або
4) є ідентичним або схожим до ступеня змішування з  ім’ям відомого діяча культури (науки, освіти, мистецтва, літератури тощо), релігійного діяча, політика, економіста, спортсмена, інформація про якого включена до енциклопедій, довідників, словників, каталогів, а також широко розповсюджена в засобах масової інформації.
2.1.2. Доказами наявності прав та законних інтересів щодо доменного імені є, зокрема:

1) використання доменного імені для добросовісної пропозиції товарів, робіт або послуг до моменту отримання будь-якого повідомлення про наявність доменного спору; або

2) якщо відповідач є добре відомим по доменному імені, навіть якщо він не набув прав на торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення, ім’я відомої в світі особи; або

3) відповідач використовує доменне ім’я в законних та добросовісних намірах без мети отримання комерційної вигоди шляхом переманювання споживачів та введення їх в оману або дискредитацією торговельної марки (знака для товарів і послуг), комерційного (фірмового) найменування, географічного зазначення, імені відомої в світі особи, схожого до ступеня змішування раніше зареєстрованого доменного імені, щодо яких подано заяву.

2.1.3. Доказами недобросовісної реєстрації та використання доменного імені є обставини, що підтверджують, зокрема, наступне:

1) відповідач зареєстрував або придбав доменне ім’я головним чином з метою продажу, передачі в користування або переделегування його іншим способом заявнику, який має права на відповідну торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення, ім’я відомої в світі особи, схоже до ступеня змішування раніше зареєстроване доменне ім’я, або конкуренту заявника за винагороду, розмір якої перевищує підтверджені витрати заявника щодо доменного імені;  або

2) відповідач зареєстрував доменне ім’я з метою перешкоджання заявнику, який має права на відповідну торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення, ім’я відомої в світі особи, відобразити такі об’єкти у відповідному доменному імені, за умови зацікавленості відповідача в такій моделі поведінки;або

3) відповідач зареєстрував доменне ім’я головним чином для того, щоб перешкоджати діяльності заявника, який є його опонентом, конкурентом, тощо;або

4) використовуючи доменне ім’я, відповідач навмисно намагався привернути користувачів Інтернет до свого веб-сайту або іншого Інтернет-ресурсу, створюючи вірогідність сприйняття його відношення до торговельної марки (знака для товарів і послуг), комерційного (фірмового) найменування, географічного зазначення, імені відомої в світі особи, схожого до ступеня змішування раніше зареєстрованого доменного імені , на яке заявник має права.

3. Подання заяви до Комісії

3.1. Будь-яка особа може ініціювати досудове вирішення доменного спору шляхом подання заяви до Комісії.

3.2. Заява складається за формою, що додається (додаток 1 до Порядку).

3.3. Заява може містити вимоги про:

скасування реєстрації доменного імені;

переделегування доменного імені,

зміну статусів доменного імені, що не суперечать Технічному регламенту домену .УКР.

3.4. У разі звернення заявника в один день із заявами щодо декількох доменних імен, зареєстрованих одним Реєстрантом (відповідачем), та клопотанням про об’єднання таких заяв, Центром може бути прийняте рішення про об’єднання заяв.

3.5. Одночасно із поданням заяви заявник оплачує вартість досудового вирішення доменного спору відповідно до пунктів 8.2 – 8.5 цього Порядку.

4. Реєстрація заяви та повідомлення про заяву

4.1. Реєстрація заяв здійснюється в АС в порядку їх надходження з фіксацією часу та дати.

4.2. Впродовж одного робочого дня з дати реєстрації заяви в АС Центром відкривається справа та направляються повідомлення з реквізитами доступу до АС на електронні адреси відповідача заявника, Оператора реєстру, відповідного Реєстратора та Адміністратора для ознайомлення з матеріалами справи та подальшим ознайомленням з ходом досудового виріше