Регламентний комітет

Регламентний комітет ОП «УМІЦ» (UANIC) є структурою, яка вирішує завдання, пов’язані з формуванням правил функціонування і поточної діяльності з управління доменами .UA і .УКР.

Регламентний Комітет є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Координаційної Ради ОП «УМІЦ», який здійснює свою діяльність на громадських засадах.

Основною метою діяльності Комітету є кваліфікована консультативна та експертна підтримка діяльності Координаційної Ради та виконавчого органу ОП «УМІЦ» з технічних і регламентних питань розвитку та функціонування адресного простору українського сегменту мережі Інтернет, участь в розробці положень, правил, актів тощо, які ухвалюються Координаційною Радою, розробка та моніторинг технічних вимог і проектів, положень і правил реєстрацій, адміністрування, використання адрес та імен адресного простору українського сегменту мережі Інтернет, інших електронних (мережевих) ідентифікаторів в інформаційно-телекомунікаційних мережах загального користування.

Рішення, які приймаються Регламентним комітетом, мають характер пропозицій, рекомендацій, висновків, проектів тощо і мають бути ухвалені Координаційною Радою ОП «УМІЦ».

Діяльність Регламентного комітету здійснюється відповідно до Положення Про Регламентний Комітет Координаційної Ради ОП «Український мережевий інформаційний центр» (UANIC).

На сьогоднішній день головним завданням Регламентного комітету є розробка Правил адміністрування, реєстрації та користування іменами доменів в доменах верхнього рівня в українському сегменті мережі Інтернет.

Розробка Правил ведеться відповідно до Закону Україні «Про телекомунікації», Розпорядження Кабінету Міністрів Україні від 22 липня 2003 р. N 447-р «Про адміністрування домену “.UA”», Положення про Державне агентство з питань науки інновацій та інформатизації Україні, Положень Концепції розвитку телекомунікацій в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів Україні від 7 червня 2006 р. N 316-р, Положень Концепції розвитку домену .UA.

Правила розробляються з дотриманням принципів та діючих правив ІCANN (RFC#1591 ІCP-1), з урахуванням рекомендацій і вимог GAC ІCANN, CENTR, WІPO, а також діючого законодавства Україні та міжнародного досвіду.

До складу Регламентного комітету входять 11 визнаних фахівців (за згодою), що знають проблеми, пов’язані з доменними питаннями, делеговані шляхом відкритого висунення і прозорого відкритого голосування членами Координаційної Ради ОП «УМІЦ».

Головою Регламентного комітету призначений Каргаполов Юрій.

Згідно з рішенням Координаційної Ради ОП УМІЦ від «25» вересня 2009 року до складу Регламентного комітету Координаційної Ради ОП УМІЦ входять:

  1. Демченко Ю.В. - к.т.н., с.н.с. Амстердамського університету;
  2. Головачов Д.П. - фахівець реєстратора «Register.UA»;
  3. Неверодскій П.Е. - директор ТОВ «КРІС»;
  4. Власенко П.Г. - керівник проекту – реєстратора «DNS.COM.UA»;
  5. Єжова Л.М. - представник асоціації операторів зв’язку «ТЕЛАС»;
  6. Стесін А.В. - експерт з питань Інтернет;
  7. Табачек Н.В. - головний спеціаліст Управління стратегії розвитку інформаційних ресурсів та технологій Кабінету Міністрів України;
  8. Жеребецький І.І. - спеціаліст ДССЗЗІ (за згодою);
  9. Черненко (Долинська) Т.В. - експерт ринку телекомунікацій;
  10. Пташний О.О. - президент ТОВ “Центр інтернет-імен України”.