Протоколи та матеріали Юридичного комітету

1. Копія додатку № 2 до Протоколу №4 (склад Юридичного комітету, 2004 рік)