Вимоги до договору між Оператором реєстру та Реєстраторами

Вимоги до договору між Оператором реєстру та Реєстраторами затверджені рішенням Координаційної Ради ОП «Український мережевий інформаційний центр», Протокол № 15 від «23» вересня 2013 року.

Текст Вимог до договору між Оператором реєстру та Реєстраторами в формате .pdf


Текст Вимог:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Координаційної Ради
ОП «Український мережевий інформаційний центр »

від «23»  вересня  2013 р.

 

Голова Координаційної Ради

____________________

 

«___» ________________ 2013 р

Вимоги до договору Оператора реєстру з Реєстраторами

1. Договір про технічну підтримку та забезпечення доступу к реєстру (далі – договір) між Оператором реєстру і Реєстраторами укладається після позитивного рішення Адміністратора відносно документарної перевірки під час проходження Реєстратором процедури акредитації.
2. Термін дії договору обмежений терміном дії акредитації Реєстратора.
3. Договір визначає умови виконання обов’язків та прав Оператора реєстру та Реєстраторів під час етапів технічного тестування і робочої експлуатації.
4. Договір повинен відповідати наступним основним вимогам:

4.1.    Відповідати положенням Правил реєстрації і користуванні доменними іменами в домені .УКР, Технічного регламенту домену .УКР,

4.2.    Визначати технологічні та часові умови, на яких Оператор реєстру зобов’язується надавати Реєстраторові послуги з доступу до реєстру домену .УКР, включаючи роботи:

  • -         по підключенню програмно-технічного комплексу Реєстратора до системи реєстрацій і керування доменних імен в домені .УКР,
  • -         по технічному тестуванню на сумісність програмного забезпечення EPP Реєстратора з EPP програмним забезпеченням Оператора реєстру за умов використання тестових екземплярів баз даних,
  • -         по підтримці робочого функціонування EPP програмного забезпечення Реєстратора з EPP програмним забезпеченням Оператора реєстру за умов використання робочих екземплярів баз даних.

4.3.    Визначати адміністративні, фінансові та часові умови, на яких Реєстратор зобов’язується оплачувати послуги Оператора реєстру з вищенаведених робіт, порядок оплати послуг Оператора реєстру.

4.4.    Містити адміністративні, технічні, юридичні та фінансові обов’язки Оператора реєстру і Реєстратора щодо порядку надання та отримання послуг.

4.5.    Містити права Оператора реєстру і Реєстратора щодо виконання умов договору.

4.6.    Містити юридичні, фінансові та часові умови щодо виникнення подій, повʼязаних з штрафними санкціями, вживання процедур щодо порядку оплати штрафних санкцій.

4.7.    Містити юридичні та фінансові умови щодо відповідальності Оператора реєстру і Реєстратора і порядок вирішення спорів.

4.8.    Містити юридичні, фінансові та часові умови щодо строку дії договору та обставин припинення його дії або дострокового розірвання.

4.9.    Визначати відповідальних осіб Оператора реєстру і Реєстратора по питаннях адміністративної, технічної і фінансової взаємодії.

5. Договір повинен містити посилання на документацію відносно технічних та технологічних умов здійснення діяльності відповідно договору, договір має містити повний список документації, що регламентує технічні та технологічні умови надання послуг, та умови щодо процедури внесення змін в документацію.

Директор ОП «Український мережевий інформаційний центр »

«_____» _____________ 2013 р.

________________ Ю.В. Гончарук

З текстом Договору можна ознайомитися за посиланням