Про Координаційну раду

Ініціаторами створення об’єднання “Український мережевий інформаційний центр” після проведення попередніх консультацій і переговорів виступили:

  1. 1) Асоціація учасників ринку Інтернет України (АУРІУ);
  2. 2) Українська Національна Інтернет Асоціація „УНІА” (УНІА);
  3. 3) Асоціація операторів зв’язку ТЕЛАС;
  4. 4) Інтернет Асоціація України (ІнАУ)
  5. 5) ДП “Державний центр інформаційних ресурсів України”;
  6. 6) ДП „Українські спеціальні системи”.

22 жовтня 2002 року відбулись збори засновників об’єднання “Український мережевий інформаційний центр (UANIC)”.

Найвищим керівним органом обʼєднання було запропоновано зробити Координаційну Раду, до складу якої на принципах колегіальності, відвертості, паритету і врахування інтересів всіх заінтересованих сторін повинні були входити представники органів державної влади або призначених ними організацій і неурядових (недержавних, самоврядних) організацій, що представляють різні частини Інтернет співтовариства в Україні. Була досягнута угода про те, що кількість членів Координаційної Ради буде парною, а первинний склад представників організацій, що входять в Координаційну Раду, затверджуватиметься засновниками і надалі змінюватиметься за рішенням самої Координаційної Ради або на умовах нормативно-правових актів України відносно діяльності обʼєднання “Український мережевий інформаційний центр (UANIC)”.

На жаль, на зборах не був присутній представник Інтернет Асоціації України (ІнАУ). По результатах зборів було укладено Протокол N1 зборів засновників від 22 жовтня 2002 року.

Оскільки, представник ІнАУ не був присутнім на цій зустрічі, за згодою між всіма учасниками зборів, асоціацією АУРІУ 23 жовтня 2002 року до ІнАУ було надіслано листа (доставлено в офіс ІнАУ) з пропозицією приєднатись до укладенного Протоколу №1. До цього листа було додано тексти документів. Тексти документів, що містили початковий склад Координаційної Ради, на прохання пана Бурсука, додатково було відправлено 31 жовтня 2002 р.


Координаційна Рада UANIC проектувалася і створювалася як площадка, в ході роботи якої були б імплементовані принципи багатобічного партнерства на основі рівноправних стосунків всіх сторін, що беруть участь в процесі розробки і схвалення рішень, повʼязаних з розвитком ринку Інтернет (multistakeholder approach).
Практика Координаційної Ради, що склалася, в частині управління його роботою така – позиція голови Координаційної Ради по черзі займається представниками бізнес-структур і державних органів. Якщо головою Координаційної Ради є представник бізнес-асоціацій, його заступником обирається представник від державних органів і навпаки.

Спочатку до складу Координаційної Ради входили представники лише двох сторін, що представляють інтереси учасників ринку – держави і бізнесу. Велися переговори про входження до складу Координаційної Ради представників від громадських організацій, зокрема Української інтернет-спільноти (УІС). Але, на жаль, УІС по факту саморозпустився у 2005 році і до 2013 року заявок на входження до складу Координаційної Ради від громадських організацій не поступало.
У 2013 році така заявка поступила від Всеукраїнської громадської організації “Рада з конкурентоспроможності індустрії ІКТ”, яка у свою чергу брала активну і дієву участь в підготовці і експертній оцінці ряду законопроектів, пов’язаних з розвитком ринку.
З 2013 року в Координаційній Раді представлені всі основні сегменти інтересів учасників ринку.