Юридичний комітет

Юридичний комітет є постоійно діючим консультативно-дорадчим органом Координаційної ради ОП «УМІЦ». Діяльність комітету здійснюється на громадських засадах.
Основна мета діяльності Юридичного комітету – консультативна і експертна підтримка роботи Координаційної ради і виконавчого органу ОП «УМІЦ» по юридичних і законодавчих питаннях. У коло цих питань входять, у тому числі, питання щодо адміністрування і використання ідентифікаторів (адрес, номерів, імен) у просторі Інтернет, захисту інтелектуальної власності, вирішення спорів, що відносяться до реєстрацій доменних імен, розробка положень, нормативно-правових і нормативно-технічних актів, участь в прийнятті та/або обговоренні яких приймає ОП «УМІЦ».

Рішення, які приймаються Юридичним комітетом, мають характер пропозицій, рекомендацій, висновків, проектів, які мають бути прийняті Координаційною радою або взяті до уваги виконавським органом ОП «УМІЦ».