Стоп-лист

Стоп-лист домену .УКР формується з метою уникнення в процесі реєстрації доменних імен правових колізій, повʼязаних із порушенням суспільної моралі, нанесення образ та/або дискредитації на підґрунті расової, національної, гендерної неприязні або виконуваних професійних обов’язків, приниженням людської гідності, неправомірного здобуття прав на використання назв органів державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних організацій, географічних назв.

«Стоп-лист» складається зі списку безумовно заборонених для реєстрації слів (список виключний, містить слова та усі словоформи, що суперечать публічному порядку (моралі), нецензурна лексика та образливі слова) та списку умовно зарезервованих слів (назв) у інтересах спеціальної категорії Реєстрантів.

Порядок формування стоп-листа в домені .УКР в форматі .pdf

 


Текст Порядку формування стоп-листа:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Координаційної Ради
ОП «Український мережевий інформаційний центр »
від «23» вересня 2013 р.

Голова Координаційної Ради

____________________

«___» ________________ 2013 р

ПОРЯДОК

формування стоп-листа в домені .УКР

 

  1. 1. Стоп-лист домену .УКР формується з метою уникнення в процесі реєстрації доменних імен правових колізій, пов’язаних із порушенням норм суспільної моралі, нанесення образ та/або дискредитації на підґрунті расової, національної, гендерної неприязні або виконуваних професійних обов’язків, приниженням людської гідності, неправомірного здобуття прав на використання назв органів державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних організацій, географічних назв.
  2. 2. «Стоп-лист» складається зі списку безумовно заборонених для реєстрації слів (список виключний, містить слова та усі словоформи, що суперечать публічному порядку (моралі), нецензурна лексика та образливі слова) та списку умовно зарезервованих слів (назв) у інтересах спеціальної категорії Реєстрантів.
  3. 3. Формування стоп-листа здійснюється Адміністратором.
  4. 4. Стоп-лист формується з дотриманням наступних умов:

1)  стоп-лист доменних імен підтримується на автоматизованому рівні реєстру домену .УКР. Адміністративна підтримка стоп-листу здійснюється Адміністратором домену .УКР, технічна підтримка – Оператором реєстру домену .УКР;

2)  первинний список буде сформований з урахуванням досвіду роботи організацій, що надають публічні сервіси;

3)  подальше оновлення списку буде здійснюватися за рішенням Адміністратора домену за поданням відповідних компетентних організацій, відповідальних у своїй роботі за визначення вмісту (контенту) стоп-листа, з якими Адміністратором домену .УКР укладається угода;

4)  стоп-лист доменних імен формуються на принципах динамічного оновлення;

5)  зареєстроване доменне ім’я може бути вилучене з реєстру з наступним внесенням його до стоп-листу доменних імен, якщо Адміністратором домену .УКР буде прийняте відповідне рішення на підставах, визначених Правилами реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР.

  1. 5. До стоп-листа включаються категорії слів (назв) такі, що співпадають, або є схожими до ступеня змішування, або імітують:

1)  повні чи скорочені офіційні та загальновживані і добре відомі назви органів державної влади, місцевого самоврядування, державних посад, міжнародних (міждержавних) організацій, держав, країн та міждержавних економічних утворень;

2)  прізвища відомих політичних діячів та вищих посадових України;

3)  назви географічних об’єктів та регіонів України (до районних центрів);

4)  слова (назви), що можуть використовуватись у технологічних цілях для забезпечення функціонування системи реєстрацій у домені .УКР.

5)    слова (назви), що зарезервовані для державних потреб.

  1. 6. Стоп-лист є переліком слів (назв) та усіх словоформ , що зарезервовані або заборонені для використання в якості доменних імен, або складовій частині доменного імені.
  2. 7. До слів (назв), що зарезервовано для використання у доменних іменах відносяться такі:

1)    для державних потреб,

2)    географічні доменні імена,

3)    для потреб Адміністратора і Оператора реєстру з метою забезпечення технічного супроводу системного реєстру і реалізацій функцій по адмініструванню домену .УКР.

  1. 8. До заборонених слів (назв) відносяться такі, якщо з їх використанням може бути здійснена реєстрація доменних імен, що дискредитують, або є расистськими, або є іншої подібної суті, що суперечить суспільній моралі у тому числі нецензурної лексики.
  2. 9. Виключення слів (назв) із стоп-листа та подальша реєстрація доменних імен з їх використанням здійснюється виключно в інтересах органів державної влади, місцевих громад (органів місцевого самоврядування), міжнародних (міждержавних) організацій, країн та міждержавних економічних утворень згідно із міжнародним стандартом ISO-3166 на підставі підтвердження права використання таких слів (назв) доменних імен або клопотанням відповідного центрального органу виконавчої влади. Слова (назви), що можуть використовуватись у технологічних цілях виключаються із стоп-листа та реєструються виключно в інтересах організацій, що виконують відповідні технологічні функції.