З 4 грудня 2013 року починається четвертий етап пріоритетної реєстрації доменних імен в домені .УКР

Відповідно до Правил реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР діють п’ять етапів пріоритетної реєстрації доменних імен. Кожному з етапів відводиться 1 місяць. Оскільки Правила набули чинності саме с 4 жовтня 2013 року, то з 4 грудня з 00:00 годин починається наступний, четвертий етап пріоритетної реєстрації доменних імен в домені .УКР.

На цьому етапі дозволяються реєстрації доменних імен в домені .УКР, що утворюються на основі:

  • - назв зареєстрованих в Україні відповідно до законодавства об’єктів інтелектуальної власності, назви яких є невід’ємною частиною таких об’єктів інтелектуальної власності, зазначені у відповідних документах щодо їх державної реєстрації, у тому числі назви відомих творів (літературних творів, фільмів, пісень тощо);
  • - повних чи скорочених комерційних (фірмових) найменувань, що зареєстровані відповідно до законодавства України і внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, без зазначення назв організаційно-правових форм;
  • - імен та прізвищ знаних осіб, що внесли значний вклад в світову культуру та в інші галузі суспільного життя та/або чиї заслуги визнані людством та чия діяльність безпосередньо пов’язана з Україною.

До обєктів інтелектуальної власності, крім торгових марок (знаків для товарів та послуг) та комерційних (формових) найменувань, відносяться промислові зразки (серед яких це можуть бути етикетки, упаковки, емблеми, логотипи, медальйони тощо), винаходи та корисні моделі, об’єкти інтелектуальної власності УЄФА та його комерційних партнерів, а також об’єкти авторського права та повязаних з ними суміжних прав.

До комерційних (фірмових) найменувань відносяться повні та скорочені назви юридичних осіб – організацій, підприємств, установ, громадських формувань і об’єднань (без зазначення організаційно-правової форми), а також комерційні (формові) найменування у разі, якщо вони зареєстровані і використовуються фізичними особами – підприємцями.

Також, на цьому етапі стають можливими реєстрації доменних імен на основі імен та прізвищ знаних осіб, що внесли значний вклад в світову культуру та в інші галузі суспільного життя та/або чиї заслуги визнані людством та чия діяльність безпосередньо пов’язана з Україною, наприклад, таких відомих осіб, як Ігор Сікорський, Сергій Корольов, Зельман Ваксман та інші. Заявниками подібних доменних імен можуть бути безпосередньо фізичні особи, ім’я та прізвище яких реєструється відповідно до цього пункту, їх довірені представники, що діють згідно належної довіреності, або особи, що є спадкоємцями осіб, ім’я та прізвище яких реєструється в доменному імені.

На четвертому етапі пріоритетної реєстрації доменних імен в домені .УКР також продовжують реєструватись доменні імена на основі критеріїв, що були визначені на попередніх етапах такі, як торгові марки (знаки для товарів та послуг), географічні зазначення походження товарів, назви географічних обєктів та регіонів в Україні (назви міст, селищ тощо, до районних центрів та міст у районних центрах, що мають назви, які не повторюються), назви країн (держав) світу та міждержавних утворень, назви міжнародних організацій, назви органів державної влади та органів місцевого самоврядування та інші.

Реєстрації доменних імен здійснюються через акредитованих реєстраторів доменних імен в домені .УКР,перелік яких доступний на сайті УМІЦ .