З 4 січня 2014 року починається п’ятий, заключний етап пріоритетної реєстрації доменних імен в домені .УКР

Відповідно до Правил реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР діють п’ять етапів пріоритетної реєстрації доменних імен. Кожному з етапів відводиться 1 місяць. Оскільки Правила набули чинності саме с 4 жовтня 2013 року, то з 4 січня 2014 року з 00:00 годин починається п’ятий, заключний етап пріоритетної реєстрації доменних імен в домені .УКР.

На цьому етапі дозволяються реєстрації доменних імен в домені .УКР згідно пункту 5.7.16 Правил, що утворюються на основі:

 • - імен та прізвищ добре відомих в Україні діячів культури (науки, освіти, мистецтва, літератури) та їх творчих псевдонімів, релігійних діячів (в практиці застосування їх імен відповідно до сану разом із формою звертання у тому числі у кличній формі), політиків, економістів, спортсменів, інформація про яких включена до енциклопедій, довідників, словників, каталогів, а також має широке розповсюдження інформації про них в українських засобах масової інформації.

Вимоги до заявників на реєстрацію відповідних доменних імен в домені .УКР, що визначені на цьому етапі визначаються пунктом 5.19 Правил, а саме:

«Заявники, що замовляють реєстрації доменних імен, які відповідають критеріям, визначеним у підпункті 5.7.16 надають Реєстратору на підтвердження відповідності цим зазначеним критеріям документи та відомості у довільній формі, що можуть бути, за переконанням заявника та/або Реєстратора, доказом включення відомостей про таких осіб до енциклопедій, довідників, словників, каталогів, а також  широкого розповсюдження інформації про них в українських засобах масової інформації або для релігійних діячів лист від зареєстрованої відповідно до законодавства України релігійної організації. Заявниками на реєстрацію доменних імен за цим пунктом можуть бути безпосередньо фізичні особи, ім’я та прізвище яких реєструється відповідно до цього пункту, їх довірені представники, що діють згідно належної довіреності, або особи, що є спадкоємцями осіб, ім’я та прізвище яких реєструється відповідно до цього пункту згідно належним чином засвідченої копії правоустановчого документу на право спадщини таких осіб. Реєстрантами доменного імені (імен), реєстрація яких здійснюється згідно цього пункту можуть бути виключно фізичні особи, ім’я та прізвище яких реєструється, їх встановлені спадкоємці. В заявці на реєстрацію доменного імені (імен) згідно цього пункту також зазначаються відомості, що відповідають вимогам зазначеним в підпункті 4.2.7 цих Правил. Підставою для реєстрації доменних імен згідно цього пункту Правил також може бути офіційний лист за підписом керівника або заступника керівника, органу державної влади, що здійснює згідно законодавства України координацію адресного простору українського сегмента мережі Інтернет або Управління розвитку інформаційного суспільства та інформаційної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України або Міністерства культури України».

Ключовими особливостями реєстрацій доменних імен на цьому етапі є наступі:

 1. 1) доменне ім’я має складатися з комбінації «ім’я + прізвище» або «прізвище + ім’я» (з дефісом та/або без, українською та/або російською мовою). Приклад таких реєстрацій: – «Таїсія-Повалій.укр», «Повалій-Таїсія.укр». Доменне ім’я на основі тільки «імені» або тільки «прізвища» на цьому етапі реєструватися не можуть.
 2. 2) реєстрантом при реєстрації доменного імені на підставі «ім’я + прізвище» або «прізвище + ім’я» може бути:
  • - Та ж сама особа, що вказується у зв’язаному з нею доменному імені (те саме «ім’я + (по-батькові) + прізвище»),
  • - Якщо «ім’я + прізвище» заявника відрізняється від заявленого доменного імені, наприклад, реєстрацію доменного імені заявляє довірена особа, то а) повинна бути довіреність та/або відповідний договір, б) реєстрантом (розпорядником доменного імені) все одно вказується довіритель (тобто особа , ім’я та прізвище якої відповідає доменному імені).
  • - Якщо заявник є спадкоємцем особи, чиї «ім’я + прізвище» та/або «прізвище + ім’я» заявляються як доменне ім’я, то такий заявник має надати копію свідоцтва про спадщину. У цьому випадку, реєстрантом вказується «ім’я + (по-батькові) + прізвище» спадкоємця.

У спірних випадках (відсутність довіреності, договору, свідоцтва про спадщину тощо) заявнику рекомендується звернутися в Держінформнауки чи Міністерство культури України.

 1. 3) можуть реєструватися творчі псевдоніми, що у т.ч. складаються з одного слова, наприклад, «Руслана.укр», «Адель.укр», «Лама.укр», «Масіма.укр» і т.п., також з двох слів і більше, наприклад, «Злата-Огневіч.укр», «Єва-Бушміна.укр», «Тіна-Кароль.укр», «Ані-Лорак.укр» і т.п.). У однієї особи може бути не один творчий псевдонім. Псевдонім – це те, що добре відомо під використання. Скорочувати або спотворювати псевдоніми не можна. Критерієм в даних заявках є знайдена в ЗМІ (каталогах, довідниках, енциклопедіях і тп.) інформація про використання такого псевдоніму. По відношенню творчих псевдонімів діє принцип презумпції права. Псевдоніми не реєструються офіційно у будь-яких державних реєстрах.
 2. 4) можуть реєструватися доменні імена на основі імен релігійних діячів (у практиці застосування імен згідно сану разом з формою звернення в тому числі в кличний формі), наприклад, «отче-Федір.укр», «отець-Федір.укр», «отче-Федоре.укр», «протеірей-Сергій.укр» (або «протоієрей-Сергій.укр»), «диякон-Андрій.укр», «кардинал-Олег.укр», «Блаженніший-Любомир.укр»( або «Блаженніший-Любомир-Гузар.укр» або «архиєпископ-Любомир-Гузар.укр»), «Блаженніший-Володимир.укр» (або «Митрополит-Володимир.укр»), “Патріарх-Кирил.укр» і т. п..

Реєстрантом доменного імені на підставі імені та сану релігійних діячів має вказуватись мирське (офіційне, цивільне) ім’я + (по-батькові) + прізвище цієї особи.

 1. 5) можуть реєструватись доменні імена на основі імен та прізвищ відомих політиків, крім імен та прізвищ або прізвищ вищих посадових осіб держави, які реєструються відповідно до  п.5.7.8 Правил.

На п’ятому етапі пріоритетної реєстрації доменних імен в домені .УКР також продовжують реєструватись доменні імена на основі критеріїв, що були визначені на попередніх етапах такі, як фірмові (комерційні найменування) підприємств та підприємців, інших юридичних осіб, торгові марки (знаки для товарів та послуг), географічні зазначення походження товарів, назви географічних об’єктів та регіонів в Україні (назви міст, селищ тощо, до районних центрів та міст у районних центрах, що мають назви, які не повторюються), назви країн (держав) світу та міждержавних утворень, назви міжнародних організацій, назви органів державної влади та органів місцевого самоврядування та інші.

Реєстрації доменних імен здійснюються через акредитованих реєстраторів доменних імен в домені .УКР, перелік яких доступний на сайті УМІЦ.