Оголошення про акредитацію Центру компетенції адресного простору

Для реалізації питань і проблем забезпечення доказів в мережі Інтернет, що виникли за останні роки, а також з метою сприяння захисту прав осіб від порушень у мережі Інтернет, ОП УМІЦ акредитувало та підтвердило компетентність Консорціуму “Український центр підтримки номерів і адрес” (УЦПНА) у здійсненні ним функцій Центру компетенції адресного простору, що полягають у видачі довідок з відомостями про реєстранта доменного імені або інформації про його встановлення, проведення фіксації та дослідження змісту веб-сторінок (веб-сайтів) відповідно до Договору про акредитацію від 11 квітня 2016 року, що підтверджується Свідоцтвом про акредитацію.