Оголошення про початок прийому заяв від організацій-претендентів, що бажають стати Оператором реєстру домену .УКР

Відповідно до Тимчасової концепції з впровадження та розвитку домену .УКР, що була затверджена 16 серпня 2013 року, Адміністратор має надати Координаційній раді УМІЦ пропозиції щодо затвердження Оператора реєстру домену .УКР з декількох пропозицій.
Також, згідно вимог тієї ж Концепції, технічна інфраструктура домену .УКР повинна відповідати вимогам, що встановлюються відповідними технічними документами ICANN щодо сталої її роботи, збереження даних, що обробляються елементами цієї інфраструктури, захисту від несанкціонованого доступу.
Усвідомлюючи, що до початку акредитації Реєстраторів доменних імен в домені .УКР та до початку третього етапу пріоритетної реєстрації доменних імен має бути визначеним Оператор реєстру домену .УКР, з яким Реєстратори будуть укладати договори, а також згідно з своїми повноваженнями, Адміністратором 13 вересня 2013 року затверджено документ «Вимоги до оператора реєстру домену .УКР».
Відповідно до Вимог до оператора реєстру домену .УКР, Адміністратор оголошує про початок прийому заяв від організацій-претендентів, що бажають стати Оператором реєстру домену .УКР.
Заяви прийматимуся до 12 жовтня 2013 року до 18:00 включно. Заяви мають направлятися до Адміністратора (ОП УМІЦ) за адресою: 04053, м.Київ, а/с 45.

Текст Вимог у форматі .pdf можна знайти тут.

Текст Вимог:

ЗАТВЕРЖДЕНО
Директор ОП УМІЦ
Адміністратор домену .УКР_______________ Ю. Гончарук
«13» вересня 2013 року
Вимоги до Оператора реєстру домену .УКР
м. Київ
2013 рік

1. Загальні положення.
1.1. Мета цього документу – визначити організаційні, технічні (технологічні), та кваліфікаційні вимоги до організації-претендента, що бажає стати Оператором реєстру домену .УКР (далі – Претендента), який буде зобов’язаний забезпечити розробку, впровадження та стале і безперебійне обслуговування системи реєстрацій доменних імен в домені .УКР, функціонування системи доменних імен, інших обов’язкових підсистем (далі разом – Система), включаючи:
1) усі публічно доступні служби, що пов’язані з процесами обслуговування реєстру домену .УКР;
2) підсистеми, що відповідає за документарний та електронний супровід транзакцій, що здійснюються на усіх етапах життєвого циклу доменних імен, а також внутрішніх транзакцій під час супроводу реєстру домену .УКР.
1.2. В цьому документі визначатимуться мінімальні параметри архітектури технічної бази Оператора реєстру та базові організаційні процедури, які Оператор реєстру зобов’язаний буде виконувати під час взаємодії з Адміністратором домену .УКР (далі – Адміністратором), Реєстраторами, Комісією з досудового розв’язання доменних спорів (далі – Комісією зі спорів) у відповідності до Правил реєстрацій і користування доменними іменами в домені .УКР (далі – Правил), що схвалюються Координаційною радою. Оператор реєстру також буде зобов’язаний розробити і дотримуватись вимог, що визначатимуться в Технічному регламенті, який затверджуватиметься Адміністратором.
1.3. Пропозиції щодо посилення значень технічних та інших параметрів Системи, що можуть покращити її властивості та можливості обслуговування реєстру домену .УКР, а також пропозиції з вдосконалення організаційних процедур щодо взаємодії та партнерства з Адміністратором, Реєстраторами, Комісією зі спорів тощо будуть вважатись додатковими перевагами для Претендента.
1.4. Претендент подає до Адміністратора заяву про свій намір стати Оператором реєстру домену .УКР впродовж 30 днів з дня розміщення на сайті Адміністратора оголошення про прийом відповідних пропозицій щодо здійснення функцій Оператора реєстру домену .УКР.
Заява Претендента та додатки до неї повинні містити:
1) засвідчені належним чином копії установчих документів та відповідного рішення засновників/учасників про намір здійснювати на виключній основі діяльність як Оператора реєстру домену .УКР;
2) відомості про відповідність Претендента встановленим вимогам, що визначаються у цьому документі (Вимогах до оператора реєстру домену .УКР) та у документах, дотримання яких є обов’язковим для виконання обов’язків Оператора реєстру домену .УКР;
3) відомості про існуючий досвід Претендента та його можливості, включаючи загальний опис технічних систем, власником яких є Претендент, організаційних можливостей та кваліфікації персоналу щодо виконання зобов’язань Оператора реєстру домену .УКР;
4) ескізний проект Системи з описом та архітектурою кожної з підсистем, щодо яких встановлюються вимоги у цьому документі, документах ICANN та у відповідних стандартах Інтернет;
5) відповідне ескізному проекту технічне завдання на розробку та впровадження Системи;
6) технічне завдання на розробку і впровадження комплексної системи захисту інформації у реєстрі домену .УКР та відповідні посадові інструкції;
7) документ «Опис API EPP»;
8) план по відновленню працездатності Системи та/або підсистем у разі виникнення позаштатних ситуацій (катастроф, аварій тощо) та відповідні посадові інструкції;
9) план-графік дій, що передбачені підпунктами 6) та 7) пункту 1.5 цього документу, у разі, якщо такі дії є необхідними.
1.5. Претендент, на момент подачі заяви про своє бажання стати Оператором реєстру, повинен відповідати таким наступним вимогам:
1) бути юридичною особою, що створена і зареєстрована згідно законодавства України не менше ніж за 2 роки до подачі заяви відповідно з пунктом 1.4;
2) не мати у своєму статутному капіталі частки або голосів для управління, що належить іноземній компанії або особі, що діє в інтересах іноземної особи, у розмірі більше ніж 10%;
3) не бути державним або комунальним підприємством або таким, у статутному капіталі якого частка, що належить державі, перевищує 50%;
4) мати розгорнутий та працюючий програмно-апаратний комплекс із встановленим програмним забезпеченням для обслуговування реєстру домену .УКР, у тому числі підтримки серверів доменних імен (DNS) із промисловим способом дистрибуції файлу зони, службу WHOIS із стандартним та веб-інтерфейсом, підтримку протоколу EPP (Extensible Provisioning Protocol), що призначений для управління реєстраційною інформацією, мати вбудований програмний інтерфейс та мати веб-інтерфейс для Реєстраторів;
5) відповідати вимогам ICANN, які пред’являються до операторів реєстрів доменів верхнього рівня , типу ccTLD/gTLD , що може бути підтверджено інформацією від ICANN,
6) або бути ICANN-акредитованим реєстратором у gTLD, виробничий комплекс якого може бути організаційно, технічно і кваліфікаційно відділений від діяльності з реєстрації доменних імен у gTLD і приведений у відповідність з вимогами до оператора реєстру ccTLD, а також з вимогами до Оператора реєстру домену . УКР, що викладені в цьому документі, в строк не більше 2 -х місяців,
7) або бути фактично діючим оператором реєстру іншого домену верхнього рівня ccTLD, виробничий комплекс якого може бути технічно і кваліфікаційно відділений від діяльності з реєстрації доменних імен в іншому ccTLD і приведений у відповідність з вимогами до Оператора реєстру домену . УКР, що викладені в цьому документі, в строк не більше 2 -х місяців;
8) мати не менше ніж 5 (п’ять) технологічних майданчиків (груп логічно пов’язаних серверів і мережевого обладнання, які підключені кількома каналами до Інтернет і забезпечені безперебійним електроживленням) і які вже функціонують у робочому режимі, з яких не менш ніж один повинен знаходитись поза межами України і не менш ніж два повинні знаходитись в Україні. Усі технологічні майданчики (комплекси) повинні базуватись на власних апаратних ресурсах Претендента;
9) мати щонайменше 3 (три) блоки IPv4-адресов мінімально /24 у різних мережах класу С;
10) щонайменше 1 (один) з блоків IP-адрес, що вказані в підпункті 9) повинен також мати підтримку (адресацію) IPv6.
1.6. Для перевірки відповідності визначеним вимогам Претендент разом із заявою та додатками до неї передає Адміністраторові коди доступу до