Порядок надання послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет

Порядок надання послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет затверджений директором ОП «Український мережевий інформаційний центр» 01 серпня 2016 року.
Текст Порядку надання послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет .pdf

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Об’єднання підприємств

“Український мережевий інформаційний центр”

________________ Ю.В. Гончарук

“01″ серпня 2016 року

 

ПОРЯДОК

надання послуг з проведення фіксації і дослідження змісту

веб-сторінок у мережі Інтернет

1. Цей Порядок регламентує процедуру надання департаментом “Центр компетенції” Консорціуму “Український центр підтримки номерів і адрес” (далі – Центр компетенції) послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет, а також з видачі довідок з відомостями про реєстрантів доменних імен або інформацією про їх встановлення (далі – послуги).
2. Цей Порядок затверджується директором Об’єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр” (далі – ОП УМІЦ) в односторонньому порядку, набирає чинності з дати його затвердження, розміщується на веб-сайті Центру компетенції: http://ip-protect.org/ (далі – веб-сайт Центру компетенції) та на веб-сайті ОП УМІЦ: http://uanic.net/ (далі – веб-сайт ОП УМІЦ). Послуги, передбачені цим Порядком, надаються Центром компетенції як структурним підрозділом Консорціуму “Український центр підтримки номерів і адрес” (далі – УЦПНА) на підставі повноважень, наданих ОП УМІЦ, яким було акредитовано та підтверджено компетентність УЦПНА в їх наданні, що підтверджується Свідоцтвом про акредитацію. Таке Свідоцтво розміщується на веб-сайті ОП УМІЦ та на веб-сайті Центру компетенції. На веб-сайті Центру компетенції розміщуються також проекти договорів про надання послуг та Прейскурант цін на послуги. Цей Порядок є складовою частиною договорів про надання послуг, укладених із заявниками. Копія цього Порядку надається в паперовій формі лише на вимогу заявника.
3. Кожній особі, яка бажає замовити послугу, забезпечується можливість створення особистого кабінету шляхом проходження процедури реєстрації на веб-сайті Центру компетенції із зазначенням власної електронної адреси та паролю, а також процедури авторизації. Після проходження цих процедур вхід до особистого кабінету стає можливим та здійснюється такою особою за зазначеними нею електронною адресою та паролем.
4. Для забезпечення можливості здійснення замовлення послуг через особистий кабінет особа повинна навести наступну інформацію про себе у створеному нею особистому кабінеті:
1) фізична особа – прізвище, ім’я, по батькові, домашня адреса (адреса для листування), паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), адреса електронної пошти, контактний номер телефону;
2) фізична особа-підприємець – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до законодавства), місцезнаходження (адреса для листування), банківські реквізити (номер рахунку у фінансовій установі, її найменування та код), податковий статус, адреса електронної пошти, контактний номер телефону, факсу (за наявності);
3) юридична особа – найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження (адреса для листування), банківські реквізити (номер рахунку у фінансовій установі, її найменування та код), податковий статус, інформація про підписанта (прізвище, ім’я, по батькові; посада; документ, яким передбачені повноваження на підписання), код доступу до онлайн-перегляду установчого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (