Порядок надання послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет

Порядок надання послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет затверджений директором ОП «Український мережевий інформаційний центр» 01 серпня 2016 року.
Текст Порядку надання послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет .pdf

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Об’єднання підприємств

“Український мережевий інформаційний центр”

________________ Ю.В. Гончарук

“01″ серпня 2016 року

 

ПОРЯДОК

надання послуг з проведення фіксації і дослідження змісту

веб-сторінок у мережі Інтернет

1. Цей Порядок регламентує процедуру надання департаментом “Центр компетенції” Консорціуму “Український центр підтримки номерів і адрес” (далі – Центр компетенції) послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет, а також з видачі довідок з відомостями про реєстрантів доменних імен або інформацією про їх встановлення (далі – послуги).
2. Цей Порядок затверджується директором Об’єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр” (далі – ОП УМІЦ) в односторонньому порядку, набирає чинності з дати його затвердження, розміщується на веб-сайті Центру компетенції: http://ip-protect.org/ (далі – веб-сайт Центру компетенції) та на веб-сайті ОП УМІЦ: http://uanic.net/ (далі – веб-сайт ОП УМІЦ). Послуги, передбачені цим Порядком, надаються Центром компетенції як структурним підрозділом Консорціуму “Український центр підтримки номерів і адрес” (далі – УЦПНА) на підставі повноважень, наданих ОП УМІЦ, яким було акредитовано та підтверджено компетентність УЦПНА в їх наданні, що підтверджується Свідоцтвом про акредитацію. Таке Свідоцтво розміщується на веб-сайті ОП УМІЦ та на веб-сайті Центру компетенції. На веб-сайті Центру компетенції розміщуються також проекти договорів про надання послуг та Прейскурант цін на послуги. Цей Порядок є складовою частиною договорів про надання послуг, укладених із заявниками. Копія цього Порядку надається в паперовій формі лише на вимогу заявника.
3. Кожній особі, яка бажає замовити послугу, забезпечується можливість створення особистого кабінету шляхом проходження процедури реєстрації на веб-сайті Центру компетенції із зазначенням власної електронної адреси та паролю, а також процедури авторизації. Після проходження цих процедур вхід до особистого кабінету стає можливим та здійснюється такою особою за зазначеними нею електронною адресою та паролем.
4. Для забезпечення можливості здійснення замовлення послуг через особистий кабінет особа повинна навести наступну інформацію про себе у створеному нею особистому кабінеті:
1) фізична особа – прізвище, ім’я, по батькові, домашня адреса (адреса для листування), паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), адреса електронної пошти, контактний номер телефону;
2) фізична особа-підприємець – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до законодавства), місцезнаходження (адреса для листування), банківські реквізити (номер рахунку у фінансовій установі, її найменування та код), податковий статус, адреса електронної пошти, контактний номер телефону, факсу (за наявності);
3) юридична особа – найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження (адреса для листування), банківські реквізити (номер рахунку у фінансовій установі, її найменування та код), податковий статус, інформація про підписанта (прізвище, ім’я, по батькові; посада; документ, яким передбачені повноваження на підписання), код доступу до онлайн-перегляду установчого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (за наявності), адреса електронної пошти, контактний номер телефону, факсу (за наявності);
4) заявник, що не має статусу юридичної особи –  найменування заявника, ідентифікаційний код заявника (за наявності), найменування та ідентифікаційний код засновника – юридичної особи, місцезнаходження (адреса для листування), банківські реквізити (номер рахунку у фінансовій установі, її найменування та код), податковий статус, інформація про підписанта (прізвище, ім’я, по батькові; посада; документ, яким передбачені повноваження на підписання), код доступу до онлайн-перегляду установчого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (за наявності), адреса електронної пошти, контактний номер телефону, факсу (за наявності).
Інформація про особу зберігається в її особистому кабінеті. При будь-яких змінах наведеної інформації особа повинна самостійно внести відповідні зміни в її особистому кабінеті.
5. За допомогою особистого кабінету особа (заявник) має можливість здійснювати:
1) попереднє формування замовлень послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет шляхом:
зазначення адреси (URL, посилання) за якою необхідно провести фіксацію і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет (далі – досліджувана веб-сторінка);
самостійного проведення відеозапису дій користувача на екрані з використанням відділеного браузеру, що дозволяє провести фіксацію і дослідження змісту веб-сторінки, доступ до якої здійснюється заявником із застосуванням персональних логіну та паролю, які не передаються Центру компетенції (електронна пошта, соціальні мережі тощо), а також у разі необхідності відеозапису послідовності перегляду (відкриття, завантаження тощо) певних елементів досліджуваної веб-сторінки;
2) перегляд файлів з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваних веб-сторінок, сформованих у форматі JPG за результатами обробки попередніх замовлень послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет;
3) корегування попередньо сформованих замовлень послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет;
4) подання заяв щодо надання послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет на підставі попередньо сформованих замовлень послуг;
5) подання заяв щодо видачі довідок з відомостями про реєстрантів доменних імен або інформацією про їх встановлення;
6) оплату замовлених послуг в режимі онлайн або на підставі сформованих квитанцій;
7) перегляд стану обробки заяв;
8) перегляд результатів наданих послуг (базових звітів, експертних висновків, довідок з відомостями про реєстрантів доменних імен або інформацією про їх встановлення);
9) комунікацію з Центром компетенції.
6. Замовлення послуг здійснюється за заявами заявників, сформованими та поданими через особистий кабінет. Замовлення та надання послуг здійснюється з використанням онлайн-сервісу “WEB-FIX” (далі – онлайн-сервіс “WEB- FIX”). Подання заяви заявником свідчить про його згоду з усіма істотними умовами договору про надання послуги та відсутність претензій до його змісту, а також про його ознайомлення з цим Порядком та Прейскурантом цін на послуги.
7. Оплата за послуги, замовлені відповідно до цього Порядку, здійснюється у визначені ним строки. При цьому заявник, що фінансується за рахунок бюджетних коштів, для замовлення таких послуг має право подати гарантійний лист щодо здійснення ним впродовж 30 днів відповідної оплати (далі – гарантійний лист).
8. Центр компетенції формує та веде Реєстр виданих експертних висновків за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет (далі – Реєстр експертних висновків), безоплатний онлайн-доступ до якого за присвоєним персональним кодом доступу мають всі заявники на веб-сайті Центру компетенції.
9. Заявник може замовити проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет в обсязі базової або комплексної послуги (далі – базова або комплексна послуга).
10. Комплексна послуга включає крім обсягу базової послуги проведення також додаткових досліджень за такими параметрами на вибір заявника:
1) наявність або відсутність в структурі веб-сторінки гіперпосилання на елемент, зміст якого завантажується з іншої веб-сторінки у мережі Інтернет за допомогою фреймів (iframe), коду JS або інших технологій, доступних для дослідження.
2) наявність або відсутність в структурі веб-сторінки гіперпосилання на файл (аудіо- / відео- / текстовий / графічний), в тому числі такий, зміст якого завантажуються з іншої веб-сторінки у мережі Інтернет за допомогою коду JS, модуля для браузера Adobe Flash Player, мови розмітки HTML 5 або інших технологій, доступних для дослідження.
3) наявність або відсутність в структурі веб-сторінки гіперпосилання, за яким здійснюється перехід на іншу веб-сторінку у мережі Інтернет;
4) наявність або відсутність доступу до веб-сторінки у мережі Інтернет / її окремих елементів в залежності від місцезнаходження користувача (геолокація);
5) дослідження достовірності відображення змісту веб-сторінки/ її окремих елементів в різних браузерах;
6) наявність або відсутність редиректу веб-сайту / веб-сторінки.
11. Послуга з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет надається в такому порядку:
1) реєстрація попереднього замовлення послуги – здійснюється в порядку надходження таких замовлень з фіксацією часу та дати. У разі замовлення заявником базової послуги, реєстрація попереднього замовлення послуги вважатиметься реєстрацією заяви щодо надання базової послуги;
2) формування файлів з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки, збережених у форматах JPG та PDF, а також формування базового звіту – здійснюється в порядку надходження попередніх замовлень послуги, з фіксацією часу та дати їх формування;
3) збереження файлів з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки, збережених у форматах JPG та PDF, а також базового звіту  – здійснюється безоплатно строком на 30 днів з дати надходження попереднього замовлення послуги. Впродовж цього строку заявник може оплатити базову послугу або сформувати та подати заяву щодо надання комплексної послуги. Строк збереження базового звіту продовжується на кожні наступні 30 днів за умови отримання до спливу строку його збереження оплати за продовження строку його збереження або гарантійного листа / оплати за послугу з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет. У разі неотримання в цей строк такої оплати / гарантійного листа, базовий звіт не підлягає подальшому збереженню та видаляється у день, наступний за днем завершення строку його збереження;
4) забезпечення онлайн-доступу до файлу з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки, збереженого у форматі JPG, – здійснюється безоплатно впродовж строку його збереження;
5) реєстрація заяви щодо надання комплексної послуги – здійснюється після отримання гарантійного листа / оплати за послугу, в порядку надходження таких заяв з фіксацією часу та дати;
6) формування та видача експертного висновку за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет: при замовленні базової послуги – впродовж 2 робочих днів з дати отримання гарантійного листа / оплати за послугу; при замовленні комплексної послуги – впродовж 5 робочих днів з дати отримання гарантійного листа / оплати за послугу;
7) внесення експертного висновку за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет до Реєстру експертних висновків та особистого кабінету заявника – впродовж 1 робочого дня з дати формування такого експертного висновку;
8) збереження експертного висновку за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет та забезпечення онлайн-доступу до нього в Реєстрі експертних висновків (за персональним кодом доступу) та в особистому кабінеті – впродовж 3 років з дати формування такого експертного висновку.
12. Базовий звіт включає наступне:
1) дата і час реєстрації відповідної заяви та інформація про заявника: фізичну особу та  фізичну особу-підприємця – прізвище, ім’я, по батькові; юридичну особу та заявника, що не має статусу юридичної особи –  найменування;
2) адреса (URL, посилання) за якою було проведено фіксацію і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет;
3) інформація за результатами проведеної перевірки веб-сайту, який включає досліджувану веб-сторінку, про:
доменне ім’я та доступність за ним веб-сайту для публічного використання у мережі Інтернет;
дату та час реєстрації доменного імені, дату внесення останніх змін, дату та час завершення строку реєстрації доменного імені;
DNS-сервер (-и);
реєстратора доменного імені: найменування; країна місцезнаходження; веб-сайт;
реєстранта доменного імені: найменування / прізвище, ім’я, по батькові; адреса місцезнаходження; електронна адреса; телефон; факс; IР-адресу, якій/яким відповідає доменне ім’я;
адресу фактичного місцезнаходження власника хостингу;
хостинг-провайдера: ASN; найменування; дата реєстрації; країна місцезнаходження; веб-сайт; доступність сервера; тип сервера; достовірність/точність відображення змісту досліджуваної веб-сторінки в останніх версіях браузерів; маскування та/або фальсифікація адреси (URL, посилання) досліджуваної веб-сторінки.
Базовий звіт містить інформацію, що перебуває у відкритому доступі в сервісі WHOIS.
13. Експертний висновок за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет як результат надання базової послуги включає інформацію базового звіту. Додатками до такого експертного висновку є:
1) роздруківка файлу з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки;
2) цифровий носій типу CD-R або DVD-R, із зазначенням його серійного номера, який містить:
файли з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки, збережені у форматах JPG та PDF;
архів, який містить: журнал із хронологією запитів/відповідей від браузера до сервера із досліджуваною веб-сторінкою; журнал з даними перевірки адресації доменного імені; вихідний код досліджуваної веб-сторінки; файли, що є складовою частиною веб-сторінки, у тому числі завантажені з інших Інтернет ресурсів.
14. Експертний висновок за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет як результат надання комплексної послуги включає інформацію базового звіту, а також в залежності від параметру, за яким проводиться додаткове дослідження, – інформацію, визначену підпунктами 14.1 – 14.6 Порядку.
14.1. При проведенні дослідження за параметром, визначеним підпунктом 1 пункту 10 Порядку, експертний висновок також включає інформацію, визначену підпунктом 3 пункту 12 Порядку за результатами перевірки веб-сайту, який включає веб-сторінку з якої завантажується зміст досліджуваного елемента.
Додатками до такого експертного висновку є:
1) роздруківка файлу з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки;
2) цифровий носій типу CD-R або DVD-R, із зазначенням його серійного номера, який містить: файли з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки, збережені у форматах JPG та PDF; архів, який містить: журнал із хронологією запитів/відповідей від браузера до сервера із досліджуваною веб-сторінкою; журнал з даними перевірки адресації доменного імені; вихідний код досліджуваної веб-сторінки; файли, що є складовою частиною веб-сторінки, у тому числі завантажені з інших Інтернет ресурсів.
14.2. При проведенні дослідження за параметром, визначеним підпунктом 2 пункту 10 Порядку, експертний висновок також включає інформацію, визначену підпунктом 3 пункту 12 Порядку за результатами перевірки веб-сайту, який включає веб-сторінку з якої завантажується зміст досліджуваного файлу (аудіо- / відео- / текстового / графічного).
Додатками до такого експертного висновку є:
1) роздруківка файлу з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки;
2) роздруківка файлу з фіксацією зовнішнього відображення змісту текстового / графічного файлу – у разі, якщо зміст такого файлу відображається лише при його відкритті (завантаженні) на веб-сторінці;
3) цифровий носій типу CD-R або DVD-R, із зазначенням його серійного номера, який містить:
файли з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки, збережені у форматах JPG та PDF; запис досліджуваного аудіо- /відео- файлу – за можливості їх завантаження;
файл з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваного текстового / графічного файлу, збережений у форматі PDF, – у разі, якщо зміст такого текстового / графічного файлу відображається лише при його відкритті (завантаженні) на веб-сторінці;
архів, який містить: журнал із хронологією запитів/відповідей від браузера до сервера із досліджуваною веб-сторінкою; журнал з даними перевірки адресації доменного імені; вихідний код досліджуваної веб-сторінки; файли, що є складовою частиною веб-сторінки, у тому числі завантажені з інших Інтернет ресурсів.
14.3. При проведенні дослідження за параметром, визначеним підпунктом 3 пункту 10 Порядку, експертний висновок також включає інформацію, визначену підпунктом 3 пункту 12 Порядку за результатами перевірки веб-сайту, який включає веб-сторінку на яку здійснюється перехід.
Додатками до такого експертного висновку є:
1) роздруківка файлу з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки, з якої здійснюється перехід;
2) роздруківка файлу з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки, на яку здійснюється перехід;
3) цифровий носій типу CD-R або DVD-R, із зазначенням його серійного номера, який містить:
файли з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваних веб-сторінок, збережені у форматах JPG та PDF;
архів, який містить: журнал із хронологією запитів/відповідей від браузера до сервера із досліджуваною веб-сторінкою; журнал з даними перевірки адресації доменного імені; вихідний код досліджуваної веб-сторінки; файли, що є складовою частиною веб-сторінки, у тому числі завантажені з інших Інтернет ресурсів.
14.4. При проведенні дослідження за параметром, визначеним підпунктом 4 пункту 10 Порядку, експертний висновок також включає інформацію про наявність або відсутність доступу до веб-сторінки у мережі Інтернет / її окремих елементів в залежності від місцезнаходження користувача (геолокація).
Додатками до такого експертного висновку є:
1) роздруківка файлу з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки, створеного виходячи з місцезнаходження користувача на території України;
2) роздруківка файлу з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки / її окремих елементів, створеного виходячи з місцезнаходження користувача, визначеного заявником;
3) цифровий носій типу CD-R або DVD-R, із зазначенням його серійного номера, який містить:
файли з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки/ її окремих елементів, збережені у форматах JPG та PDF;
архів, який містить: журнал із хронологією запитів/відповідей від браузера до сервера із досліджуваною веб-сторінкою; журнал з даними перевірки адресації доменного імені; вихідний код досліджуваної веб-сторінки; файли, що є складовою частиною веб-сторінки, у тому числі завантажені з інших Інтернет ресурсів.
14.5. При проведенні дослідження за параметром, визначеним підпунктом 5 пункту 10 Порядку, експертний висновок також включає інформацію за результатами дослідження достовірності відображення змісту веб-сторінки/ її окремих елементів в різних браузерах.
Додатками до такого експертного висновку є:
1) роздруківка файлу з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки, створеного в одній із останніх версій браузерів;
2) роздруківка файлу з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки / її окремих елементів, створеного з використанням версії браузеру, визначеної заявником;
3) цифровий носій типу CD-R або DVD-R, із зазначенням його серійного номера, який містить:
файли з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки/ її окремих елементів в різних браузерах, збережені у форматах JPG та PDF;
архів, який містить: журнал із хронологією запитів/відповідей від браузера до сервера із досліджуваною веб-сторінкою; журнал з даними перевірки адресації доменного імені; вихідний код досліджуваної веб-сторінки; файли, що є складовою частиною веб-сторінки, у тому числі завантажені з інших Інтернет ресурсів.
14.6. При проведенні дослідження за параметром, визначеним підпунктом 6 пункту 10 Порядку, експертний висновок також включає інформацію, визначену підпунктом 3 пункту 12 Порядку за результатами перевірки веб-сайту з якого / веб-сторінки з якої встановлено редирект.
Додатками до такого експертного висновку є:
1) роздруківка файлу з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки;
2) цифровий носій типу CD-R або DVD-R, із зазначенням його серійного номера, який містить:
файли з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки, збережені у форматах JPG та PDF;
архів, який містить: журнал із хронологією запитів/відповідей від браузера до сервера із досліджуваною веб-сторінкою; журнал з даними перевірки адресації доменного імені; вихідний код досліджуваної веб-сторінки; файли, що є складовою частиною веб-сторінки, у тому числі завантажені з інших Інтернет ресурсів.
14.7. Якщо при замовленні послуги з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет заявником було здійснено відеозапис його дій на екрані з використанням відділеного браузеру, цифровий носій типу CD-R або DVD-R, що додається до відповідного експертного висновку, додатково містить файл з відеозаписом таких дій заявника на екрані.
15. Експертний висновок за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет оформляється в паперовій формі на бланку Центру компетенції, підписується його керівником та засвідчуються відбитком печатки Центру компетенції. Після цього відповідний експертний висновок прошивається разом з додатками, оформленими в паперовій формі, засвідчуються відбитком печатки Центру компетенції на зворотному боці останньої сторінки та видається заявнику. Експертний висновок разом з додатками до нього, збереженими в цифровій формі, знаходяться в онлайн-доступі в Реєстрі експертних висновків (за персональним кодом доступу) та в особистому кабінеті заявника впродовж 3 років з дати формування такого експертного висновку. Експертний висновок може бути виданий повторно при отриманні до спливу строку його збереження гарантійного листа / оплати за таку послугу.
16. Технічними особливостями надання послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет є:
1) формування файлу з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки у форматі JPG супроводжується нанесенням на нього водяних знаків із зображенням: спеціального тайм-коду, який складається з дати (числа, місяця, року) та часу фіксації змісту досліджуваної веб-сторінки (години, хвилини); логотипу Центру компетенції; контрольної суми такого файлу;
2) формування файлу з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки у форматі PDF супроводжується нанесенням на нього: спеціального тайм-коду, який складається з дати (числа, місяця, року) та часу фіксації змісту досліджуваної веб-сторінки (години, хвилини); логотипу Центру компетенції;
3) нанесення тайм-коду та контрольної суми архівного файлу, згенерованої за допомогою алгоритму md5, відбувається в автоматичному режимі, що виключає можливість модифікації оригінального змісту досліджуваної веб-сторінки під час її фіксації та при збереженні файлу з фіксацією зовнішнього відображення змісту досліджуваної веб-сторінки, а також можливість подальшого внесення змін до такого файлу, що зберігається.
17. Заявник через особистий кабінет з використанням онлайн-сервісу “WEB-FIX” може подати заяву щодо видачі  довідки з відомостями про реєстранта доменного імені або інформацією про його встановлення (далі – довідка). Заява щодо видачі довідки додатково подається в паперовій формі та повинна бути мотивованою та аргументованою, а також відповідати вимогам законодавства про захист персональних даних, оскільки довідка може містити персональні дані реєстрантів доменних імен та/або власників веб-сайтів, що перебувають у скритому доступі в сервісі WHOIS. Довідка видається впродовж 10 днів з дати отримання гарантійного листа / оплати за послугу.
Довідка включає інформацію про:
1) назву доменного імені;
2) доступність за доменним іменем веб-сайту для публічного використання у мережі Інтернет;
3) дату та час реєстрації доменного імені, дату внесення останніх змін, дату та час завершення строку реєстрації доменного імені;
4) DNS-сервер(-и);
5) реєстратора доменного імені: найменування; ідентифікаційний код; місцезнаходження; фактична адреса (офіс); веб-сайт; WHOIS Server; е-mail; телефон; факс;
6) реєстранта доменного імені: найменування / прізвище, ім’я, по батькові; адреса місцезнаходження; електронна адреса; телефон; факс;
7) IР-адресу, якій/яким відповідає доменне ім’я;
8) адресу фактичного місцезнаходження власника хостингу;
9) хостинг-провайдера: ASN; найменування; ідентифікаційний код; дата та час реєстрації; місцезнаходження; веб-сайт; е-mail; телефон; факс;
10) доступність сервера; 11) тип сервера. Інформація, визначена у підпунктах 4, 7 – 11 цього пункту Порядку, міститься у довідці у разі встановлення доступності за досліджуваним доменним іменем веб-сайту для публічного використання у мережі Інтернет.
В залежності від мети отримання довідки при її підготовці може проводитись: дослідження автентичності даних в інформаційній системі WHOIS; дослідження інших доменних імен, які використовуються тим самим реєстрантом; оцінка надійності джерел інформації; пошук даних про реєстранта доменного імені / власника веб-сайту в різних джерелах інформації; здійснення порівняння даних, пошук альтернативних джерел інформації тощо.
18. Прейскурант цін на послуги, які надаються відповідно до Порядку, затверджується директором Центру компетенції та розміщується на веб-сайті Центру компетенції.
19. Експертний висновок за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет може бути використаний для:
1) попередження знищення, пошкодження, модифікації змісту веб-сторінки у мережі Інтернет та блокування доступу до неї, в якості офіційного письмового доказу про: розміщення, оприлюднення творів чи об’єктів суміжних прав, інших об’єктів права інтелектуальної власності або поширення інформації у мережі Інтернет у вигляді, доступному для публічного використання; порушення авторського права та (або) суміжних прав, інших  прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет; порушення особистих немайнових прав осіб внаслідок поширення про них недостовірної інформації у мережі Інтернет; недобросовісне використання доменного імені, яке відтворює або імітує торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення, ім’я відомої в Україні та (або) в світі особи, назву відомого в Україні та (або) в світі твору, раніше зареєстроване доменне ім’я;
2) направлення повідомлень з вимогою про необхідність припинення порушення прав та (або) законодавства;
3) захисту порушених прав відповідно до законодавства; 4) підготовки аналітично-інформаційних та статистичних матеріалів тощо.