Прийнято участь у роботі семінару МСЕ RED-2019

30-31 листопада 2019 року в Академії зв’язку в Одесі пройшов Регіональний економічний діалог з інформаційних та телекомунікаційних технологій для Європи і СНД в рамках Регіональної ініціативи МСЕ для Європи  RED-2019 На семінарі на сесії Стимули для розвитку інвестиційних та ділових можливостей в області цифрових послуг виступив з презентацією IoT і “нові цінності”. Якого роду нові цінності повинна забезпечувати бізнес-модель IoT для успішної імплементації? Юрій Каргаполов , член Координаційної Ради ОП “УМІЦ”, голова ISOC IoT SIG .

У доповіді було зазначено, що доменні імена грають дедалі більшу роль у формуванні простору ідентифікаторів для IoT додатків. Потенційний економічний ефект від Інтернету речей, прогнозується до 2025 року на рівні USD 11,1 трлн. Для кількісної оцінки економічних наслідків IoT, важливо розуміти, що в процесі оптимізації необхідно застосовувати поняття цінностей, які можуть будуть сформовані як результат економії від впровадження IoT, або як процес виникнення “нових цінностей/new values”. Для вимірювання та кількісного визначення прямого впливу IoT на економіку, необхідно визначити методику розрахунку цих “нових цінностей/new values”. У цьому сенсі, драйвери перетворення, які будуть розглянуті в цій новій методології значень відповідає різним трансформаційних процесів з точки зору технології, обслуговування, використання, розробки, реалізації проектів та економічного зростання. В існуючій ситуації при визначенні регіональних і географічних драйверів для цієї нової методології визначення “цінностей”, основними факторами доходу є поки “економія витрат/cost saving”, що становить 54% в корпоративних проектах IoT. Драйверами для формування “нових цінностей/new values” можуть бути підвищення безпеки, розширена система моніторингу за допомогою попереджень в режимі реального часу, зростання процедур обробки пов’язаних даних, на які прогнозується обсяг більше 50% від загальної вартості інвестицій IoT в 2020 році.

У сесії яку модерував Farid Nakhli, ITU взяли участь:

В ході сесії на панелі були обговорені питання також стосуються розвитку можливостей розвитку доменних технологій в середовищі 5G.

Щодо регуляторних аспектів, було підкреслено, що тут існують симетричні зобов’язання і державі необхідно прийняти Закон про електронні комунікації, в якому повинні бути відображені правила побудови і спільного використання інфраструктури, правила доставки контенту, правила надання доступу, а також механізми вирішення спорів.