Акредитовано Центр компетенції адресного простору

Об’єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр” виступило ініціатором створення Центру компетенції адресного простору українського сегменту мережі Інтернет, який було запроваджено у формі департаменту “Центр компетенції” Консорціуму “Український центр підтримки номерів і адрес”. Функції Центру полягатимуть у проведенні фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет з видачею Експертних висновків (предмет фіксації – використання доменних імен, торговельних марок, комерційних (фірмових) найменувань; аудіо-, відео-, текстові, графічні файли, електронне листування, архіви тощо), а також у видачі довідок для встановлення власників веб-сайтів (належних відповідачів). Повноваження на виконання таких функцій підтверджуються Свідоцтвом про акредитацію, виданим ОП УМІЦ. Послуги надаватимуться з використанням онлайн-сервісу “WEB-FIX” відповідно до Порядку надання послуг. Запровадження роботи Центру викликано потребою ефективного вирішення наступних категорій спорів:

  • 1) доменні спори – через недобросовісне використання доменних імен, які відтворюють або імітують торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення, ім’я відомої в світі особи, раніше зареєстроване доменне ім’я;
  • 2) спори, пов’язані із захистом прав на об’єкти права інтелектуальної власності – через порушення авторського права та/або суміжних прав, інших прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет (зокрема, торговельних марок, фірмових найменувань);
  • 3) спори про захист гідності та честі фізичних осіб, а також ділової репутації фізичних та юридичних осіб – через порушення особистих немайнових прав осіб внаслідок поширення про них недостовірної інформації у мережі Інтернет;
  • 4) спори, пов’язані із торгівлею контрафактними товарами в мережі Інтернет.

Детальніша інформація на веб-сайті Центру компетенції УЦПНА