Тимчасове положення про реєстрацію ENUM доменних імен в домені .0.8.3.e164.arpa


1. Загальні положення.
1.1. ОП УМІЦ (далі – ОП УМІЦ) адмініструє і управляє ENUM доменами в домені .0.8.3.e164.arpa як Адміністратор Реєстру.
1.2. Дане Тимчасове положення діє на період проведення робіт у рамках виконання Технічного завдання на проведення дослідної експлуатації підсистеми нумерації із застосуванням протоколу ENUM в ТМЗК України та в українському сегменті мережі Інтернет.
1.3. Всі вживані терміни в даному документі необхідно розглядати як терміни, що містяться в Законі України «Про телекомунікації», Національному плані нумерації України, Правилах здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, Тимчасових Правилах реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР, Технічному регламенті домену .УКР, Технічному завдані на проведення дослідної експлуатації підсистеми нумерації із застосуванням протоколу ENUM в ТМЗК України та в українському сегменті мережі Інтернет.
2. Загальні принципи реєстрацій и Користування доменними іменами в домени .0.8.3.e164.arpa та їх делегування.
2.1. Заявки на домени можна подавати тільки через Реєстраторів, які пройшли відповідну акредитацію в ОП УМІЦ. Вони будуть оброблятися тільки в тому випадку, якщо заявлений домен відповідає умовам, зазначеним у пункті ‎2.5, і якщо всі відомості, які вимагаються відповідно до пункту ‎‎2.8, були надані повністю і правильно.
2.2. Реєстрація доменів може проводитися тільки Реєстраторами.
2.3. Реєстратор зареєструє домен в реєстрі ENUM, за умови, що він ще не був зареєстрований для кого-то другого, за умови, що були встановлені необхідні технічні умови для його підключення, і за умови, що реєстратор має об’єктивною інформацією і переконаний, що майбутній Реєстрант домену дійсно є законним власником номера телефону, відповідного домену.
2.4. Після завершення реєстрації між майбутнім власником домену та Реєстратором буде укладено договір. Договір на Реєстрацію домену регулюється умовами і положеннями ОП УМІЦ. Актуальна версія Вимог до договору між Оператором реєстру та Реєстраторами доступна за адресою:
2.5. Крім частини, яка містить код країни (Country Code) 0.8.3.e164.arpa, домен складається тільки з цифр (від 0 до 9), які впорядковані по одному і відокремлені один від одного одинарними точками. Домен повинен відповідати телефонному номеру, законним власником якого є майбутній Реєстрант домену, таким чином, щоб його цифри, що передують компоненту .0.8.3.e164.arpa, містили цифри телефонного номера в зворотному порядку, включаючи код зони нумерації або код оператора або інший код доступу до мережі, але без нуля на початку.
2.6. Допустимі тільки домени, які відповідають телефонними номерами мереж фіксованого (з географічним та / або негеографічнім планом нумерації) та рухомого (мобільного) звʼязку різних Операторів в діапазонах відповідно до Національного плану нумерації.
2.7. Реєстрант домену є власником прав на домен на термін до анулювання його реєстрації.
2.8. Анулювання реєстрації відбувається в разі якщо Реєстрант хоче відмовитися від подальшої підтримки ENUM домену або коли Реєстрант втрачає права на використання телефонного номера в повному форматі національних номерів.
Анулювання реєстрації буде зроблено, якщо під час реєстрації доменного імені надані недостовірні та / або хібні дані про Реєстранта.