3) Зміни і доповнення до проекту Закону України “Про електронні комунікації” (оновлено)

З серпня 2013 року по квітень 2014 року працювала робоча група при НКРЗІ щодо розробки Концепції впровадження і розвитку домену .УКР та Правил реєстрації і користування доменними іменами із запровадженням системи та інституцій з досудового вирішення доменних спорів. Були запропоновані для публічного обговорення відповідні проекти документів:

В робочій групі взяли участь представники усіх зацікавлених сторін – представники органів державної влади (НКРЗІ, Держспецзвʼязку, Держінформнауки, СБУ та ін.), а також представники недержавних організацій – учасників ринку доменних імен (реєстратори доменних імен, адміністратори, патентні повірені, адвокатські обʼєднання та ін). Під час роботи групи були розроблені поновлені концептуальні підходи до подальшого розвитку питань адміністрування, реєстрації, користування, розвʼязання спорів в адресному просторі українського сегмента мережі Інтернет. Також були розглянуті питання захисту інтелектуальної власності в мережі Інтернет.

З листопада 2014 року у Державній службі інтелектуальної власності України було розпочато обговорення проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет” та утворено відповідну робочу групу за участю значної кількості учасників ринків реєстрацій доменних імен, правовласників, операторів, провайдерів послуг доступу до мережі Інтернет, їх профільних асоціацій, спілок, адвокатських обʼєднань. Під час роботи групи знову повстало питання законодавчого врегулювання питань адміністрування, реєстрацій і користування, вирішення спорів у доменних іменах, функціонування інформаційних служб WHOIS. Із зазначеною метою робочою групою було розроблено пропозиції і доповнення до Закону України “Про телекомунікації” (до статей 1 та 56) щодо адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет, в основу яких покладено поновлені концепції розвитку доменів .UA та .УКР. Основними принципами запропонованих новел є розподілення повноважень різних інституцій на ринку адміністрування і реєстрування доменних імен у національних доменах верхнього рівня, визначення прав і обовʼязків кожного з субʼєктів відносин цих послуг, впровадження системи досудового врегулювання спорів, визначення вимог до інформаційних служб WHOIS тощо.

З лютого 2015 року і до цього часу в НКРЗІ відбувається громадське обговорення проекту Закону України “Про електронні комунікації”, що розробляється на заміну Закону України “Про телекомунікації”, в якому учасники зазначених робочих груп вважають за необхідне внести пропозиції і доповнення щодо адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет, виклавши визначення і терміни, а також відповідну статтю в новій редакції. З цією метою, ОП УМІЦ разом із іншими організаціями – учасниками ринку Інтернет були направлені до НКРЗІ пропозиції і доповнення до проекту закону у відповідності визначеними новими принципами розвитку питань адміністрування, реєстрації і користування доменних імен в Україні. Пропонуємо до ознайомлення та висловлення своїх зауважень і пропозицій:

  1. Лист ОП УМІЦ до НКРЗІ з поясненнями щодо пропозицій і доповнень до проекту Закону України “Про електронні комунікації”
  2. Поновлений текст пропозицій і зауважень до проекту закону щодо адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет
  3. Поновлена порівняльна таблиця пропозицій і зауважень до проекту закону щодо адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет