Визначено Оператора реєстру домену .УКР

На засіданні Координаційної ради УМІЦ, що відбулось 17 жовтня 2013 року було затверджено пропозицію Адміністратора домену .УКР щодо визначення Оператора реєстру з декількох претендентів.
Згідно цій пропозиції Оператором реєстру домену .УКР було затверджено ТОВ «Технічний центр Інтернет» (ЄДРПОУ: 37533842).

Відповідно Тимчасової Концепції впровадження і розвитку домену .УКР, що була затверджена Координаційною радою УМІЦ 16 серпня 2013 року, Оператор реєстру (технічний адміністратор) домену .УКР – це юридична особа, яка є резидентом України, що здійснює технічне обслуговування реєстру домену .УКР та інших автоматизованих систем, задіяних у обслуговуванні доменних імен в домені .УКР, і який визначається Координаційною радою за пропозицією Адміністратора домену .УКР.

Виходячи з умов Тимчасової концепції Адміністратор повинен був представити Координаційній раді для затвердження пропозицію щодо визначення Оператора реєстру з декількох претендентів. Тобто, Адміністратор повинен отримати пропозиції кількох таких претендентів. Також, в п.6.4 Тимчасової концепції зазначено, що «Технічна інфраструктура домену .УКР повинна відповідати вимогам, що встановлюються відповідними технічними документами ICANN щодо сталої її роботи, збереження даних, що обробляються елементами цієї інфраструктури, захисту від несанкціонованого доступу». Тобто, Адміністратор повинен забезпечити перевірку відповідності технічної інфраструктури домену .УКР кожного з претендентів.

Згідно Статуту УМІЦ, п.5.26 саме до компетенції Директора (Адміністратора) віднесено питання «…забезпечення безперебійного функціонування програмно – апаратного (технологічного) комплексу для здійснення цілей і виконання зобов’язань Об’єднання». Також, обов’язок щодо відповідності технічної інфраструктури вимогам і стандартам Інтернет, забезпечення сталості і безперебійності її функціонування покладається на Адміністратора збоку ICANN. Згідно вимог ICANN саме Адміністратор призначає технічний контакт (Оператора реєстру) та висуває до нього вимоги.

13 вересня 2013 року Адміністратором були затверджені і оприлюднені Вимоги до оператора реєстру домену .УКР та проголошено про початок прийому заяв від організацій-претендентів, які бажають виконувати функції Оператора реєстру домену .УКР. Заключним строком прийому таких заяв було визначено 12 жовтня 2013 року до 18:00. Тривалість строку прийому заяв було 30 днів.

Станом на кінець дня 12.10.13р. до ОП УМІЦ надійшли заяви від 2 (двох) претендентів. 11.10.13р. було отримано кур’єром заяву від ТОВ «Технічний центр Інтернет» (ЄДРПОУ: 37533842). 12.10.13р. поштою було отримано заяву від ТОВ «Хостмайстер» (ЄДРПОУ: 31306359).

Впродовж кількох днів було проведено ретельний аналіз заяв та комплектів документів, за результатами якого Адміністратор запропонував Координаційній раді УМІЦ визначити Оператором реєстру домену .УКР ТОВ «Технічний центр Інтернет» (ЄДРПОУ: 37533842). Координаційна рада підтримала цю пропозицію Адміністратора домену .УКР. За відповідне рішення «ЗА» проголосували 10 членів ради, 2 – утрималися.

Відповідно рішення Координаційної ради УМІЦ Адміністратор домену .УКР впродовж 3 (трьох) днів повинен опублікувати на своєму сайті інформацію про це рішення разом із Пояснювальною запискою до цього питання денного засідання Координаційної ради УМІЦ, Порівняльну таблицю до цього рішення та додаток до неї, а також, впродовж 10 (десяти) днів укласти відповідний договір з визначеним Оператором реєстру домену .УКР. Договір між Адміністратором та Оператором реєстру також був затверджений Координаційною радою УМІЦ під час засідання 17 жовтня 2013 року.

Додатки:
1) Пояснювальна записка з пропозицією Адміністратора домену .УКР щодо визначення Оператора реєстру з декількох претендентів
2) Порівняльна таблиця до пояснювальної записки із інформацією щодо відповідності заяв претендентів Вимогам до оператору реєстру домену .УКР
3) Додаток 1 до Порівняльної таблиці